Ühistransport

Sõidupiletihinna kehtestamine

Taksoveo eeskirja kehtestamine

Ühistranspordi liiklustihedus on kättesaadav: https://arcg.is/1n1mu9

 

Rongiinfo 

 

Idasuuna sõiduplaan alates 12.12. 2021

Sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt: elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid 

Piletiinfo elron.ee/piletiinfo/piletid

 

Bussiinfo

Kiviõli piirkonda teenindavate maakonna bussiliinide sõiduplaanide muudatustest alates 12.12.2021

Ida-Viru maakonna bussiliini nr 99 ASERI - KIVIÕLI sõiduplaani osalistest muudatustest alates 01.06.2021

Aserist uus väljumine kell 7:20 (seni kell 7:25) ja kõik järgnevad peatused läbitakse 5 minutit varem. Väljumise varasemaks toomisega tagatakse Purtse pood peatuses kell 7:35 ümberistumine liinile nr 101-2 Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Ida-Viru keskhaigla.
Kiviõlist uus väljumine kell 13:45 (seni kell 14:15) ja kõik järgnevad peatused läbitakse 30 minut varem.

Liinide nr 99 ja 99L koondsõiduplaani saab alla laadida SIIT.

Kõik Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid: www.peatus.ee ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/

 

Maakonna ühistranspordi korraldusest

Ühistransporti püüame täiustada ja paremaks muuta igapäevaselt koostöös Ida-Viru Ühistranspordikeskusega.

Kuna maakondlik ühistransport on reisijale tasuta ja kogu kulu kannab riik läbi Maanteeameti, on ametil samuti meie koostöös väga suur osakaal.

Ühelt poolt tuleb otstarbekamalt kasutada rahalisi vahendeid ja teiselt poolt tulla vastu reisijate soovidele ning seda kokkulepet saavutada on tihti keeruline.

Kõige suurem ja kaua oodatud muudatus on see, et alates 01.detsembrist on võimalik meie valla elanikul sõita otse ilma ümberistumisteta Ida-Viru Keskhaiglasse Ahtme linnaosas.

Bussiliin nr 101 sõidab sinna igal tööpäeval kuus korda päevas Keskuse peatusest kell 7.15, 8.00, 8.45, 10.30, 13.15 ja 14.15.

Buss peatub kõikides peatustes, osadele väljumistele saab peale istuda juba Savalast ja Graniidist ning hommikusega saab otse Sondast. Bussid liiguvad läbi Ahtme maantee.

Tagasi Keskhaigla peatusest Lüganuse poole on bussi number 100 ja see väljub samuti kuus korda igal tööpäeval - kell 9.05, 11.35, 12.55, 14.15, 15.15 ja 16.15.

Teine suurem täiendus on see, et on loodud 2 uut peatust – AA MÕIS ja PANSIONAADI, kuhu sõidab hommikune nr 101-2 (E-R) kell 8.00 Keskusest ja nr 100 (L,P) kell 7.15 Keskusest ning viib sealsed inimesed tööle.  

Liinil nr 111 viiakse sisse 1 muudatus, väljumine Soonurmest E-R kell 13:00 on toodud 10 minutit varasemaks, kell 12:50, et oleks tagatud ümberistumine Keskuse peatuses liinile nr 101-4 suunaga Keskhaigla.

Sellele liinile on lisatud ka uus peatus ARUVÄLJA, mis asub Kulja küla ja Savala peatuste vahel.

Kõikide bussiplaanidega saab tutvuda www.ivytk.ee/soiduplaanid ja www.peatus.ee ning Lüganuse valla kodulehel ühistranspordi all on viited rongi- ja bussiinfoni.

Ida-Viru Ühistranspordikeskusel on igasugune tagasiside alati teretulnud e-postile info@ivytk.ee

                                                                        

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus veebilehel www.ivytk.ee on kättesaadavad kõik Ida-Viru maakonna sõiduplaanid.

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

www.ivyk.ee

e-post: info@ivyk.ee

telefon +372 503 0201, +372 516 2479.
 

Maakonna bussiliini 100, 100B, 100C, 100D, 101, 102, 103, 104, 117 Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi koondsõiduplaan

Maakonna bussiliini 111, 111A, 111B ja 111C  Savala-Kiviõli koondsõiduplaan

Maakonna bussiliin 99 ja 99L Aseri - Kiviõli

Lääne-Viru maakonna bussiliin  41 Rakvere-Sonda-Rakvere

_________________________________________________________________________________________

Vastavalt Lüganuse Vallavalitsuse 15.12.2015 a korraldusele nr 514  kehtib Ojamaa
külas avalikult kasutataval Rääsa-Ojamaa teel nr 4490012 asuval sillal sõidukitele kogumassiga
üle 8 tonni liikluspiirang.