Ühistransport

Ühistranspordi liiklustihedus on kättesaadav: https://arcg.is/1n1mu9

 

Rongiinfo 

Alates 23. jaanuarist 2023 kehtivad sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehel: https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid.

Idasuuna sõiduplaan

Piletiinfo elron.ee/piletiinfo/piletid

 

Bussiinfo

Alates 01.12.2022 ei ole käigus Ida-Viru maakonnaliin nr 99B Aseri - Purtse - Kiviõli väljumistega laupäeviti kell 12.00 Aserist ja kell 13.40 Kiviõlist.

 

Alates 15.08.2022 on osaline sõiduplaani muudatus liinil nr 95.

* Liini nr 95 Savala - Oandu - Soonurme - Savala - Küttejõu - Kiviõli hommikusel esimesel reisil on uus väljumise aeg kell 6.40 (seni kell 6.45), mis annab võimaluse kell 7.16 Kiviõli peatuses (endine Viru peatus) ümber istuda liinile nr 91A Kiviõli - Purtse - Kohtla-Järve - Jõhvi - Keskhaigla.

 

Alates 15.08.2022 on osalised sõiduplaanide muudatused Kiviõli – Rakvere Ida-Viru maakonnaliinidel.

* Liinid nr 511 ja 513 ei sõida sisse Kiviõli jaama platsi peatusesse ja reisijaid teenindatakse Maidla teel Varinurme suuna Kiviõli jaama peatuses.
Alates Kiviõli jaama peatusest läbitakse kõik järgnevad peatused kuni Rakvereni 3 minutit varem.

* Liinid nr 512 ja 514 väljuvad Põhjakeskuse ja Teatri peatusest kuni Põhjakeskuse piirkonnas läbiviidavate teetööde lõpuni 5 minutit varem. 
Väljumised Põhjakeskusest E-L kell 10.20 ja kell 16.15.
Väljumisaja Rakvere bussijaamast endiselt E-L kell 10.35 ja kell 16.30.                                                                                                                                                                          

Ida-Viru maakonna bussiliini nr 99 ASERI - KIVIÕLI sõiduplaani muudatustest alates 01.04.2022

Väljumiste põhiajad Rannu külast, Aserist ja Kiviõlist jäävad endisteks

* Liininumbrile nr 99 lisatakse tähed A, B ja C.

* KIVIÕLI JAAM on Kiviõli linnas liinide 99, 99A, 99B ja 99C alg- ja lõpp-peatus.

* Seoses Kiviõli jaama peatuse teenindamisega on Kiviõlist väljumisel uus peatuste läbimise järjekord: Kiviõli jaam -> Kunstikooli -> Keskuse (lillepoe juures) -> Viru (teisel pool teed) -> Vabanduse (uus peatus Vabaduse tn 18 hoonete juures).

Liin nr 99 RANNU - ASERI - KIVIÕLI
* Väljumised tööpäevadel Rannu külast kl 11:55 ja kl 16:30, Aserist kl 12:00 ja kl 16:35.
* Aseri -> Kiviõli suunal teenindatakse RANNU ja RANNU KÜLA peatuseid nõudepeatustena ainult väljumiseks. Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada bussijuhti sisenemisel.
* Väljumine Aserist kl 12:00 jõuab Kiviõli jaama kl 12:30, mis annab võimaluse jätkata sõitu ELRON reisirongiga kl 12:39 Narva suunas.
* Väljumised Kiviõli jaamast kl 13:40 ja kl 17:35, Keskusest kl 13:45 ja kl 17:40, Virust kl 13:47 ja kl 17:42.
* ADRU peatust teenindatakse kõikidel väljumistel ainult nõudmisel. Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada bussijuhti sisenemisel. Pealetuleku soovi korral nõudepeatusest teatada vähemalt 2 tundi enne reisi sõiduplaanijärgset väljumist algpeatusest tel 5032269.

Liin nr 99A RANNU - ASERI - KIVIÕLI
* Väljumine tööpäevadel Rannu külast kl 7:15, Aserist kl 7:20 ja jõuab Kiviõli jaama kl 7:50, mis annab võimaluse jätkata sõitu ELRON reisirongiga kl 8:09 Tallinna suunas.

Liin nr 99B RANNU - ASERI - KIVIÕLI

Alates 01.12.2022 ei ole käigus Ida-Viru maakonnaliin nr 99B Aseri - Purtse - Kiviõli väljumistega laupäeviti kell 12.00 Aserist ja kell 13.40 Kiviõlist.

* Liin on käigus laupäeviti talveperioodil 01. septembrist kuni 31. maini.
* Väljumised Rannu külast kl 11:55, Aserist kl 12:00 ja jõuab Kiviõli jaama kl 12:30, mis annab võimaluse jätkata sõitu ELRON reisirongiga kl 12:39 Narva suunas.
* Aseri -> Kiviõli suunal teenindatakse RANNU ja RANNU KÜLA peatuseid nõudepeatustena ainult väljumiseks. Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada bussijuhti sisenemisel.
* Väljumine Kiviõli jaamast kl 13:40, Keskusest kl 13:45 ja Virust kl 13:47.
* ADRU peatust teenindatakse mõlemal väljumistel ainult nõudmisel. Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada bussijuhti sisenemisel. Pealetuleku soovi korral nõudepeatusest teatada vähemalt 2 tundi enne reisi sõiduplaanijärgset väljumist algpeatusest tel 5032269.

Liin nr 99C KIVIÕLI - RANNU - ASERI - KALVI - ASERI
* Väljumine tööpäevadel Kiviõli jaamast kl 10:35, Keskusest kl 10:40 ja Virust kl 10:42.
* ADRU, ASERIARU ja KALVI peatuseid teenindatakse ainult nõudmisel. Sõidusoovist nõudepeatusesse teavitada bussijuhti sisenemisel. Pealetuleku soovi korral nõudepeatusest teatada vähemalt 2 tundi enne reisi sõiduplaanijärgset väljumist algpeatusest tel 5032269.

Liin nr 99L RANNU - ASERI - LÜGANUSE - ASERI - RANNU
* Väljumine jätkuvalt tööpäevadel Rannu külast kl 6:20, Aserist kl 6:25, Lüganuselt kl 6:38 ja Purtse poest kl 6:43.
* Aseri peatust teenindatakse liini lõpus nõudepeatusena ainult väljumiseks. Sõidusoovist Aseri peatustesse teavitada bussijuhti sisenemisel.

Liinide nr 99, 99A, 99B, 99C ja 99L koondsõiduplaani saab alla laadida SIIT.

 

Maakonna ühistranspordi korraldusest

Ühistransporti püüame täiustada ja paremaks muuta igapäevaselt koostöös Ida-Viru Ühistranspordikeskusega.

Kuna maakondlik ühistransport on reisijale tasuta ja kogu kulu kannab riik läbi Maanteeameti, on ametil samuti meie koostöös väga suur osakaal.

Ühelt poolt tuleb otstarbekamalt kasutada rahalisi vahendeid ja teiselt poolt tulla vastu reisijate soovidele ning seda kokkulepet saavutada on tihti keeruline.

Kõige suurem ja kaua oodatud muudatus on see, et alates 01.detsembrist on võimalik meie valla elanikul sõita otse ilma ümberistumisteta Ida-Viru Keskhaiglasse Ahtme linnaosas.

Bussiliin nr 101 sõidab sinna igal tööpäeval kuus korda päevas Keskuse peatusest kell 7.15, 8.00, 8.45, 10.30, 13.15 ja 14.15.

Buss peatub kõikides peatustes, osadele väljumistele saab peale istuda juba Savalast ja Graniidist ning hommikusega saab otse Sondast. Bussid liiguvad läbi Ahtme maantee.

Tagasi Keskhaigla peatusest Lüganuse poole on bussi number 100 ja see väljub samuti kuus korda igal tööpäeval - kell 9.05, 11.35, 12.55, 14.15, 15.15 ja 16.15.

Teine suurem täiendus on see, et on loodud 2 uut peatust – AA MÕIS ja PANSIONAADI, kuhu sõidab hommikune nr 101-2 (E-R) kell 8.00 Keskusest ja nr 100 (L,P) kell 7.15 Keskusest ning viib sealsed inimesed tööle.  

Liinil nr 111 viiakse sisse 1 muudatus, väljumine Soonurmest E-R kell 13:00 on toodud 10 minutit varasemaks, kell 12:50, et oleks tagatud ümberistumine Keskuse peatuses liinile nr 101-4 suunaga Keskhaigla.

Sellele liinile on lisatud ka uus peatus ARUVÄLJA, mis asub Kulja küla ja Savala peatuste vahel.

Kõikide bussiplaanidega saab tutvuda www.ivytk.ee/soiduplaanid ja www.peatus.ee ning Lüganuse valla kodulehel ühistranspordi all on viited rongi- ja bussiinfoni.

Ida-Viru Ühistranspordikeskusel on igasugune tagasiside alati teretulnud e-postile info@ivytk.ee

Ida-Viru maakonna sõiduplaanid: www.peatus.ee ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

www.ivyk.ee

e-post: info@ivyk.ee

telefon +372 503 0201, +372 516 2479.
 

Maakonna bussiliini 100, 100B, 100C, 100D, 101, 102, 103, 104, 117 Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi koondsõiduplaan

Maakonna bussiliini 111, 111A, 111B ja 111C  Savala-Kiviõli koondsõiduplaan

Maakonna bussiliin 99 ja 99L Aseri - Kiviõli

Lääne-Viru maakonna bussiliin  41 Rakvere-Sonda-Rakvere

_________________________________________________________________________________________

Vastavalt Lüganuse Vallavalitsuse 15.12.2015 a korraldusele nr 514  kehtib Ojamaa
külas avalikult kasutataval Rääsa-Ojamaa teel nr 4490012 asuval sillal sõidukitele kogumassiga
üle 8 tonni liikluspiirang.