Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022


Lüganuse valla eelarvestrateegia ja arengukava ülevaatamine on alanud

Lüganuse Vallavalitsuse arvamus A. Kangro muudatusettepanekule arengukava 2018-2028 eelnõule

Lüganuse Vallavalitsuse muudatsettepanek eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõule

Ants Kangro muudatusettepanek arengukava 2018-2028 eelnõule

Lüganuse Vallavalitsus korraldab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 23. septembrist kuni 07. oktoobrini 2019. a.

Lüganuse Vallavalitsus kiitis heaks ja suunas oma 17.09.2019. a. korraldusega nr 547 avalikule väljapanekule Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõud.

Eelnõu on välja pandud valla kodulehel http://www.lyganuse.ee ja valla raamatukogudes. Avalik väljapanek toimub alates 23. septembrist kuni 7. oktoobrini 2019.a.

Arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 08. oktoobrini kella 16.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Ettepanekud palume esitada kujul :

  • Muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
  • Muudatusettepaneku põhjendus
  • Olemasoleva arengukava tekst või väljavõte tabelist
  • Välja pakutav muudetud arengukava tekst või väljavõte tabelist

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalik arutelu toimub 9. oktoobril algusega kell 18.00 vallavolikogu saalis Keskpuiestee 20, Kiviõli.

Lisainfo: Anu Needo, arendusnõunik, tel: 332 1340, 5302 6061,
e-post: anu.needo@lyganuse.ee

Arvamust avaldama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised!

Lüganuse valla arengukava 2018-2028

Lisa 1 Lüganuse valla arengukava toimekeskkonna lühiülevaade 

Lisa 2 Lüganuse valla investeeringute kava

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2019-2023

Lisa 1 

 

2018

Lüganuse Vallavalitsus korraldas 16.mail 2018 Kiviõli 1. Keskkooli saalis arengupäeva.

Seminari esimeses pooles (14.00- 16.00) osalesid piirkonnas tegutsevad suuremad ja väiksemad ettevõtjad ning volikogu liikmed. Kõiki ettevõtjaid kahjuks kutsuda ei saanud, kuna puudub sellekohane info. Ettevõtjate poolt välja öeldud mõtted ja ideed on lisatud memos.

Seminari teises pooles (17.00- 20.00) osalesid vallas tegutsevad vabaühendused, asutuste juhid ja töötajad ning kõik vallakodanikud, kes soovisid, võisid tulla oma arvamust avaldama. Teise poole mõtted on lisatud memos.

Lisaks sellele kogusime umbes 250 erinevat ideed läbi veebiküsitluse ja ankeetide, tulemustega tegeldakse ning lähiajal ka avaldatakse.

MEMO

Ettevõtjate fookusgrupp, MEMO.

 

30.aprillil 2018 toimus arenguseminar, kus arutati läbi erinevate valdkondade teemad. Täpsemalt saab lugeda lisatud memost ja arenguseminari slaididelt.

Lüganuse valla arengupäev  30. aprillil 2018

Memo

 

Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avanõupidamine toimus 09. aprillil 2018.

Memo
 

Vallavalitsus on alustanud uue Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2018-2022 koostamise protsessi. Avakoosolek toimus 9.aprillil, mil kogunes juhtrühm. Nimetatud juhtrühma koosseisu olid kutsutud vallavalitsuse valdkonnajuhid ja volikogust komisjonide esimehed. Hiljem tekivad laiendatud töörühmad iga valdkonna paremaks läbiarutamiseks ja arengukavas kajastamiseks.

Avakoosolekul öeldi juhtrühma liikmete poolt välja esmased ootused arengukava protsessile. Oli hea meel tõdeda, et enam-vähem need ettekujutused olid sarnased ning selliselt on meeldiv teha edasist koostööd. Leiti, et olulisim ülesanne on kõikide osapoolte kaasamine. Tahaks saada teada, mida vallaelanikud mõtlevad – saaks esmalt aimu nende nägemusest ja siis tegutseks edasi.

Elanike esmase arvamuse kogumiseks on algatatud veebiküsitlus aadressil https://www.surveymonkey.com/r/lyganuse-vald-2028.

See on omakorda lingitud valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/ ja FB-lehel Lüganuse vald. Lisaks sellele saab oma konkreetseid ettepanekuid avaldada ka otse vallavalitsusse valitsus@lyganuse.ee või kontaktisikule anu.needo@lyganuse.ee.

Aprillikuu valla lehes on väljalõigatav lehenurk, millel on küsimus ning juhised edasi tegutsemiseks.

Valla arenguseminar toimub Kiviõli 1.Keskkooli saalis 16.mail. Seminaril osalevad juht- ja töörühmade liikmed, valdkondade spetsialistid ja oodatud on osalema kõik teised huvilised. Arengupäev viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles. Päeva alustame aruteluga koos piirkonna ettevõtjatega (kell 14.00-16.00) ning jätkame arenguseminariga (kell 17.00-20.00).

Hiljem tulevad arengukava ja eelarvestrateegia projektide avalikud arutelud ning juba septembris-oktoobris töö volikogus.

Jälgige sellekohast reklaami !

Valla lehel avaldame ka kõik juht- ja töörühmade arutelude memod, arenguseminari ettekanded ja muud protsessi kaasatud materjalid.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamist aitab juhtida konsultatsioonifirma OÜ Cumulus Consulting OÜ. Kontaktisik on Liisbet Aland liisbet.aland@cumulus.ee.  Valla poolne koordinaator on arendusnõunik Anu Needo anu.needo@lyganuse.ee telefon 53026061 või 3321340.

Edu meile kõigile ning olgem aktiivsed osalema. Ainult nii saavad meie kõigi ootused kajastatud uues arengukavas ning sealt edasi varem või hiljem ellu rakendatud

Küsitluse kutse

Veebiküsitluse link https://www.surveymonkey.com/r/lyganuse-vald-2018

Veebiküsitluse link htpps://ru.surveymonkey.com/r/Lyganusevald_rus