ERRA JÄÄTMEJAAM

Aadress: Puiestee 22, Erra alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Info telefonil 58 188 729

 

Jäätmejaamas võetakse vastu: 

paber ja kartong

klaaspakendid, segapakendid

lehtklaas

reostunud pakendid

värvi- ja lahustijäägid, kemikaalid

luminestsentslambid, elavhõbedajäätmed

akud, patareid

ravimijäägid, süstlad

vanaelektroonika

vanarehvid, õlifiltrid, vanaõli

asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sh eterniit   

        

Romusõidukeid saab viia:

BLRT Refonda Baltic OÜ Kohtla-Järve filiaal

Aadress: Ehitajate 120, Kohtla-Järve 30221

Info telefonil +372 337 0737