Enampakkumised

Lüganuse Vallavalitsus korraldab vallavara võõrandamise avaliku enampakkumise teel oksjoniportaalis Osta.ee alljärgnevale valla varale:

  1. Maidla tee 47, Savala küla, Lüganuse vald, katastritunnus 44901:002:0081,   registriosa nr  2585708 , pindalaga 3193 m², ühiskondlike ehitistemaa 100%, alghinnaga 64 000 eurot.
     
  2. Maidla tee 49, Savala küla, Lüganuse vald, katastritunnus 44901:002:0079, registriosa nr 2573108, pindalaga 1591 m2, elamumaa 100 %, alghinnaga 8100 eurot.
     
  3. Jõusaali kinnistu, Uniküla küla, Lüganuse vald, katastritunnus 44901:003:0447, registriosa nr 4881908, pindalaga 2881 m2, ärimaa 100 %, alghinnaga  10 000 eurot.
     
  4. Lembitu tn 48, Sonda alevik, Lüganuse vald, katastritunnus 75101:006:0172, registriosa nr 2765208, pindalaga 6460 m2, ühiskondlik ehitiste maa 100 %, alghinnaga 39 000 eurot.

Võõrandamine toimub elektroonilise oksjonina oksjoniportaalis Osta.ee

Vara müügitingimused on nähtavad Osta.ee keskkonnas.

 

Enampakkumine Papli põik 5a, Lüganuse alevik, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

1.Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Papli põik 5a, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, katastritunnus 44201:001:0566, registriosa nr 18302550, suurus 925 m²,  sihtotstarve on sihtotstarbeta maa 100 %, võõrandamiseks alghinnaga 500 eurot.

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 03.12.2021 kell 11.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata.

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 03.detsembril 2021. a kell 10.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank,;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole kolme (3) tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 03.detsember 2021. a kell 10.00, pakkumiste avamise ajaks  03.detsember 2021. a  kell 11.00.

5. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

 

Enampakkumine Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald, registriosa nr 4107408, suurus 49,30 m², 2-toaline, 3. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 30. aprill 2021. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  30.aprill  2021. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald, registriosa nr 4107408, suurus 49,30 m², 2-toaline, 3. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 22.veebruar 2021. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  22.veebruar  2021. a  kell 13.00.

 

Enamapakkumine korteriomandi Viru tn 13-54, Kiviõli linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumine alljärgnevale valla varale: Viru tn 13-54, Kiviõli linn, Lüganuse vald, registriosa nr 1786208, suurus 27,1 m², 1-toaline, 5. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 28.detsember 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  28.detsember 2020. a  kell 13.00. 

 

Enamapakkumine Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas).

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald, 44201:001:0296, registriosa nr 14000050, pindalaga 2124 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1800 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 04. detsember 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  04. detsember 2020. a  kell 13.00

 

Enamapakkumine Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud).

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald, 44201:001:0296, registriosa nr 14000050, pindalaga 2124 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1800 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.oktoober 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.oktoober 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: 
Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 13 000 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 12. oktoober 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  12. oktoober 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Vahe tn 5, Sonda alevik, Lüganuse vald
(pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale: 

Vahe tn 5, Sonda alevik, Lüganuse vald, 75101:001:0318, registriosa nr 7217650, pindalaga 570 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 570 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 11. september 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  11. september 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Plotniku kinnistu, Lepiku tn 6, Erra-Liiva küla, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Plotniku kinnistu (aadress Lepiku tn 6, Erra-Liiva küla, Lüganuse vald, katastritunnus 75101:003:0560, registriosa nr 280508, pindala 4,13 ha, maatulundusmaa 100%) võõrandamiseks alghinnaga 8000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtajaks on 15. juuni 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  15. juuni 2020. a  kell 13.00.

                          

Enampakkumine Irvala tee 3A, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Irvala tee 3A, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:016:0016, registriosa nr 4294008, pindalaga 999 m², ärimaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1900 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.mai 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.mai 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: 
Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.mai 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.mai 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Küttejõu tn 19, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Küttejõu tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:017:0010, registriosa nr 4517408, pindalaga 261 m², ärimaa 100%,  võõrandamiseks alghinnaga  1000 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 23. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  23. aprill 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Laane tn 4, Sonda alevik (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Laane tn 4, Sonda alevik, Lüganuse vald, 75101:007:0073, registriosa nr 472908, pindalaga 2111 m², tootmismaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1350 eurot. 

Määrata pakkumiste esitat. mise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.

 

Enampakkumine Irvala tee 3A, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Irvala tee 3A, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:016:0016, registriosa nr 4294008, pindalaga 999 m², ärimaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 2800 eurot.

Määrata pakkumiste esitamise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.