Enampakkumised

Enampakkumine Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald, registriosa nr 4107408, suurus 49,30 m², 2-toaline, 3. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 30.04.2020 kell 13.00;

2.2.7 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval notari deposiidikontole;

2.2.8 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.9 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse jõustumisest;

2.2.10 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, sh notaritasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.11 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 30. aprill 2021. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  30.aprill  2021. a  kell 13.00.

4. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

5. Teade avalik kirjaliku enampakkumise korraldamise kohta avaldatakse Lüganuse valla veebilehel

Kontaktinfo kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 56 949 248.

 

Enampakkumine Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Viru tn 4-84, Püssi linn, Lüganuse vald, registriosa nr 4107408, suurus 49,30 m², 2-toaline, 3. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 22.02.2020 kell 13.00;

2.2.7 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval notari deposiidikontole;

2.2.8 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.9 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse jõustumisest;

2.2.10 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, sh notaritasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.11 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 22.veebruar 2021. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  22.veebruar  2021. a  kell 13.00.

4. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

5. Teade avalik kirjaliku enampakkumise korraldamise kohta avaldatakse Lüganuse valla veebilehel

Kontaktinfo kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 56 949 248.

 

Enamapakkumine korteriomandi Viru tn 13-54, Kiviõli linn, Lüganuse vald (pakkumuse esitamise tähtaeg on möödas)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumine alljärgnevale valla varale: Viru tn 13-54, Kiviõli linn, Lüganuse vald, registriosa nr 1786208, suurus 27,1 m², 1-toaline, 5. korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300 eurot.

2. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. Enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus;

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 28.12.2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 40 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata.

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 28.detsember 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  28.detsember 2020. a  kell 13.00 Lüganuse Vallavalitsuse saal.

4. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 56949248 kristel.kytt@lyganuse.ee

 

 

Enamapakkumine Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas).

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald, 44201:001:0296, registriosa nr 14000050, pindalaga 2124 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1800 eurot.

2. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1 Enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus;

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 04.12.2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 40 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata.

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 04. detsember 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank,;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole kolme (3) tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 04. detsember 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  04. detsember 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt, tel 5694 9248, kristel.kytt@lyganuse.ee

 

Enamapakkumine Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud).

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Raudtee tn 3, Püssi linn, Lüganuse vald, 44201:001:0296, registriosa nr 14000050, pindalaga 2124 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1800 eurot.

2. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1 Enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus;

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 27.10 2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 40 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata.

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 27. oktoober 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank,;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole kolme (3) tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.oktoober 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.oktoober 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt, tel 5694 9248, kristel.kytt@lyganuse.ee

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: 
Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 13 000 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 12. oktoober 2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  hiljemalt ühe kuu jooksul  vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt  12. oktoober 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 12. oktoober 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  12. oktoober 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Kontaktinfo kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 56 949 248

 

Enampakkumine Vahe tn 5, Sonda alevik, Lüganuse vald
(pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku  enampakkumise alljärgnevale valla varale: 

Vahe tn 5, Sonda alevik, Lüganuse vald, 75101:001:0318, registriosa nr 7217650, pindalaga 570 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 570 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

 2.1 Enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 11.09 2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 40 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse kättesaamisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata.

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies

ulatuses enampakkumise võitja.

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 11. september 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank,;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole kolme (3) tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 11. september 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  11. september 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 5694 9248.

 

 

Enampakkumine Plotniku kinnistu, Lepiku tn 6, Erra-Liiva küla, Lüganuse vald (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Plotniku kinnistu (aadress Lepiku tn 6, Erra-Liiva küla, Lüganuse vald, katastritunnus 75101:003:0560, registriosa nr 280508, pindala 4,13 ha, maatulundusmaa 100%) võõrandamiseks alghinnaga 8000 eurot.

2. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1 Enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus;

2.2. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine Kinnistu aadress". Mitte avada enne 15.06 2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse jõustumisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, on vallavalitsusel õigus teha ettepanek paremuselt teiseks jäänud pakkujale lepingu sõlmimiseks ning lepingu sõlmimata jätnud pakkujale tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitja valdusesse notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Enampakkumise osalemistasu suurus on 50 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 15. juuni 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole kolme (3) tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Pakkumiste esitamise tähtajaks on 15. juuni 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  15. juuni 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee

                          

Enampakkumine Irvala tee 3A, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1.Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Irvala tee 3A, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:016:0016, registriosa nr 4294008, pindalaga 999 m², ärimaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1900 eurot.

Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 27. mai 2020 kell 13.00;

     2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse     arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  hiljemalt ühe kuu jooksul  vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt          27. mai 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.mai 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.mai 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Kontaktinfo kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 5694 9248.

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: 
Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 27. mai 2020 kell 13.00;

2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  hiljemalt ühe kuu jooksul  vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt  27. mai 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 27.mai 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  27.mai 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Kontaktinfo kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt 56 949 248

 

Enampakkumine Lepa tee 6a, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1. Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Lepa tee 6a, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:013:0050, registriosa nr 9707, pindalaga 1463 m², elamumaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 15 000 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 16. aprill 2020 kell 13.00;

     2.2.7 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval notari
     deposiidikontole;

2.2.8 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.9 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  45 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.10 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.11 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.12 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.

4. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kristel Kütt, kinnisvaraspetsialist, tel 5694 9248, e-post kristel.kytt@lyganuse.ee.

 

Enampakkumine Küttejõu tn 19, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1.Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale: Küttejõu tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:017:0010, registriosa nr 4517408, pindalaga 261 m², ärimaa 100%,  võõrandamiseks alghinnaga  1000 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

    2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 23 aprill 2020 kell 13.00;

     2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse      arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  45 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 25 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt          23 aprill 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 23. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  23. aprill 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kristel Kütt, kinnisvaraspetsialist, tel 5694 9248, e-post kristel.kytt@lyganuse.ee.

 

Enampakkumine Laane tn 4, Sonda alevik (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1.Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Laane tn 4, Sonda alevik, Lüganuse vald, 75101:007:0073, registriosa nr 472908, pindalaga 2111 m², tootmismaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 1350 eurot

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

    2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 16. aprill 2020 kell 13.00;

     2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse  arvelduskontole või notari deposiidikontole;       

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  45 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 50 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt 16. aprill 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.

Lisainfo: Kristel Kütt, kinnisvaraspetsialist, tel 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee.

 

Enampakkumine Irvala tee 3A, Kiviõli linn (pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud)

1.Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale valla varale:

Irvala tee 3A, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 30901:016:0016, registriosa nr 4294008, pindalaga 999 m², ärimaa 100%, võõrandamiseks alghinnaga 2800 eurot.

2. Valla vara võõrandamine kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

    2.1. enampakkumise läbiviija on Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

2.2.1 pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

2.2.2 pakkuja täielik nimi, isikukood/registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.3 esindaja volikiri, kui pakkumise teeb pakkuja esindaja;

2.2.4 pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

2.2.5 pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva;

2.2.6 koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

2.2.7 pangakonto rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastatakse tagatisraha;

2.2.8 pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine vara aadress". Mitte avada enne 16. aprill 2020 kell 13.00;

     2.2.9 kinnistu ostusumma tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval vallavalitsuse

     arvelduskontole või notari deposiidikontole;

2.2.10 enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul enampakkumisest;

2.2.11 eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping  45 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest;

2.2.12 juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi tähtaegselt kinnisvara ostu-müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

2.2.13 notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, s.h notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses enampakkumise võitja;

2.2.14 kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle notariaalse tehingu sõlmimise päeval.

3. Määrata enampakkumise osalemistasu suuruseks 50 eurot, pakkumiste tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast:

3.1  osalustasu ja tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse esitamist, hiljemalt          16. aprill 2020. a kell 12.00, Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE162200221068428704 Swedbank;

3.2 tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejatele nende arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha müügihinna ettemaksuks.

4. Määrata pakkumiste esitamise ajaks 16. aprill 2020. a kell 12.00, pakkumiste avamise ajaks  16. aprill 2020. a  kell 13.00.

5. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus Lüganuse Vallavalitsusele, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa.                              

Lisainfo: Kristel Kütt, kinnisvaraspetsialist, tel  5694 9248; e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee.

Toimetaja: VIIVIAN PÄLL