Eestseisus

Lüganuse Vallavolikogu eestseisus on volikogu esimehele nõuandev tööorgan. Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Eestsesuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit

Eestseisuse koosolekute toimumise ajad:

Lüganuse Vallavolikogu 39. istungi eestseisuse koosolek toimub 26.06.2020 kell 8.15.