Eestseisus

Lüganuse Vallavolikogu eestseisus on volikogu esimehele nõuandev tööorgan. Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Eestseisuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit.

Lüganuse Vallavolikogu 9. istungi eestseisuse koosolek toimub 22.06.2022 kell 8.15 Lüganuse vallavalitsuses volikogu saalis.