Eestseisus

Lüganuse Vallavolikogu eestseisus on volikogu esimehele nõuandev tööorgan. Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Eestsesuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit

Eestseisuse koosolekute toimumise ajad:

Lüganuse Vallavolikogu 45. istungi eestseisuse koosolek toimub 21.01.2021 kell 8.15 Lüganuse vallavalitsuse saalis.