Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna  arengustrateegia aastani 2028 vastuvõtmine

Sotsiaalhoolekande seadus

Lastekaitseseadus

 

Sotsiaalhoolekande abi andmise kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäära kehtestamine

Lisa 1 Toimetulekutoetuse avaldus Lüganuse Vallavalitsusele

Lisa 2 Lisa toimetulekutoetuse avaldusele

 

Isiku abivahendi kaardi taotlusi võtab vastu ja väljastab duplikaate Sotsiaalkindlustusamet.

Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste, sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab www.sotsiaalkindlustusamet.ee

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 16106