Eelarve ja majandusaasta aruanded

Eelarved

2023

Lüganuse valla 2023.a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2023. a eelarve vastuvõtmine

Lühiülevaade Lüganuse valla 2023. a eelarvest

 

2022

Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2022. a eelarve vastuvõtmine

Lühiülevaade Lüganuse valla 2022. a eelarvest

 

2021

Lüganuse valla 2021. aasta lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2021. aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2021. a eelarve vastuvõtmine

Lühiülevaade Lüganuse valla 2021. aasta eelarvest

 

2020

Lühiülevaade Lüganuse valla 2020. aasta eelarvest

Lüganuse valla 2020.a eelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

 

Majandusaasta aruanded

2022

Lüganuse valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2021

Lüganuse valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Lüganuse Vallavalitsuse protokolliline otsus 2021 majandusaasta aruande heakskiitmise kohta

2020

Lüganuse valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Vandeaudiitori otsus 

Lüganuse Vallavalitsuse protokolliline otsus 2020. aasta majandusaasta aruande  heakskiitmise kohta

 

2019

Lüganuse valla 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori otsus

Lüganuse Vallavalitsuse korraldus 2019 . a majandusaasta aruande heakskiitmise kohta