Lüganuse valla eakate nõukogu

Maret Salk (Sonda) - esimees, e-post: maret.salk@gmail.com

Ulvi Uustal (Maidla) - aseesimees

Nõukogu liikmed: 

Eha Tobreluts (Lüganuse)

Andres Korvik (Kiviõli)

Eevi Anger (Püssi)

Marja-Liisa Veiser (vallavalitsuse esindaja)e-post: marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

Max Kaur (vallavalitsuse esindaja) e-post: max.kaur@lyganuse.ee

Eve Uueküla (vallavalitsuse esindaja) e-post: eve.uuekula@lyganuse.ee

Asendusliikmed;

Ülle Tiitsu (Erra)

Anne Kütt (Purtse)

Malle Feldman (Purtse)

Ivar Koppel (Püssi)

Olev Nurme (Sonda)

Aili Kärner (Maidla)

 

9. veebruaril moodustasime vallavalitsuse juurde Lüganuse valla eakate nõukogu, mis hiljutisel eakate päeval jutuks oli. Esimesele koosolekule tulid nõukogu tervitama ka Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu esimees Andres Ergma ja Ida-Virumaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees Kaarel Pürg.

Nõukogus osalemiseks esitati kokku 11 avaldust valla erinevatest piirkondadest. Väga hea meel on, et meil on aktiivseid inimesi, kes soovivad valla elu ja eakaid puudutavates teemades kaasa mõelda ja kaasa rääkida.

Eakate nõukogu on Lüganuse vallavalitsuse alaline komisjon, kuhu kuulub kaheksa liiget ja asendusliikmed. Nõukogu tegeleb valla eakate seisukohtade väljaselgitamisega valla elu puudutavates küsimustes ja nende seisukohtade esitamisega vallavalitsusele.

Nõukogu vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud ja vallavalitsuse poolt nõukogule läbivaatamiseks suunatud valla elu puudutavaid küsimusi ning esitab vallavalitsusele omapoolseid ettepanekuid.

Ühehäälselt valiti nõukogu esimeheks Maret Salk (Sonda) ja aseesimeheks Ulvi Uustal (Maidla).