Ühistransport

Ühistranspordi liiklustihedus on kättesaadav: https://arcg.is/1n1mu9

 

Rongiinfo 

Alates 25. septembrist muutuvad Idasuuna sõiduplaanid seoses remonttöödega Tapa jaamas.

Sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt: https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid või Elroni kodulehe sõiduplaaniotsingust avalehel. 

Idasuuna sõiduplaan alates 25.09.2023

Piletiinfo elron.ee/piletiinfo/piletid

 

Bussiinfo

Sõiduplaanid on leitavad:  https://www.ivytk.ee/soiduplaanid/

 

Buss sõidab Lüganuse kalmistule igal pühapäeval

Perioodil 7. mai – 1. oktoober 2023 kokku 22 reisi.

Marsruut 1: Kiviõli-Lüganuse kalmistu-Kiviõli

Väljumine: kell 9.30 Varinurme, Jaama tn, Kuuse peatus, Uus 2 (lillepood), Viru 9, Lüganuse kalmistu.

Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.00 ning läbib samad peatused.

Marsruut 2: Küttejõu-Maidla-Savala-Püssi-Lüganuse kalmistu

Väljumine: kell 10.30 Küttejõu (pood), Graniidi tn, Vana sillaotsa, Maidla kool, 10.45 Savala bussipeatus, 10.55 Püssi bussipeatus, Lüganuse bussipeatus, Lüganuse kalmistu.

Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 13.00 ning läbib samad peatused.

Piletiinfo vastavalt Lüganuse LVK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta. Sõidud tasub Lüganuse vald.

 

TEADE Kiviõli piirkonna bussireisijatele!


Alates 01.04.2023 toimuvad osalised muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide nr 90B, 90C, 95A ja 99B liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on seotud ELRON reisirongide uute sõiduaegadega.
Liin nr 90B
* Keskuse peatusest uus väljumine Savala suunal E-R kell 20.10 (seni kell 20.00) annab võimaluse Raudtee peatuses Narvast kell 20.01 ja Tallinnast kell 20.06 saabuvatelt reisirongidelt jätkata bussiga sõitu läbi Irvala Savalani.
* E-R kell 19.10 Jõhvi bussijaamast väljuva reisi lõpus jäetakse ära nõudepeatused kuni Püssini ja reisi lõpp-peatus peale Savalat on Keskuse peatuses.
Liin nr 90C
* Keskuse peatusest uus väljumine Savala suunal E-P kell 12.40 (seni kell 12.35) annab võimaluse Raudtee peatuses Tallinnast kell 12.37 saabuvalt reisirongilt jätkata bussiga sõitu läbi Irvala Savalani.
Liin nr 95A
* Lasteaia peatusest uus väljumine E-R kell 17.40 (seni kell 17.35) annab võimaluse Lepa teel asuvas Kiviõli jaama peatuses Tallinnast kell 17.43 saabuvalt reisirongilt jätkata bussiga sõitu Savala, Soonurme, Oandu ja Rääsa piirkondadesse.
Liin nr 99B
* Alates 01.04.2022 on taas käigus Ida-Viru maakonnaliin nr 99B Aseri - Purtse - Kiviõli väljumistega laupäeviti kell 12.00 Aserist ja kell 13.40 Kiviõlist.
Kõik Ida-Viru maakonnaliinide sõiduplaanid https://web.peatus.ee/  ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
 

Muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide sõidugraafikutes

Alates 01.04.2023 toimuvad mitmed muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide nr 31, 33, 33A, 33B, 35, 35A, 35S, 46, 48, 50, 51, 53, 81, 83, 85 ja 99B liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on seotud ELRON reisirongide uute sõiduaegadega ja bussireisijate ettepanekutega ning osaliselt muutuvad mõned minutid varasemaks vahepeatuste läbimiste ajad.

Liinid nr 31 ja 31A
* Osalised väljumiste muudatused on seotud ELRON reisirongide uute sõiduplaanidega.
* Arvestatud on bussireisijate ettepanekuid ja osaliselt on taastatud kuni veebruarikuuni kehtinud väljumiste ajad.

Liinid nr 33, 33A, 33B
* Liini nr 33B Narva-Jõesuust uus väljumine kell 6.40 (seni kell 6.45) annab taas võimaluse iga päev sõita Vaivara jaama, kus kell 7.17 väljub ELRON reisirong Tallinna suunas.
* E-R kell 15.50 on võimalik Vaivara jaamast (ELRON reisirong saabub Tallinna suunalt kell 15.41) sõita Sillamäeni.
* Liini nr 33A Narva-Jõesuust uus väljumine kell 15.50 (seni kell 16.10) annab võimaluse puhkepäevadel ja riigipühadel sõita Vaivara jaama, kus kell 16.43 väljub ELRON reisirong Tallinna suunas.
* Alates 15.04.2023 väljub Sillamäelt Sõpruse peatusest liin nr 33A iga päev kell 9.15 Viivikonna ja Sirgala suunal.

Liinid nr 35, 35A, 35S, 81, 83 ja 85
* Arvestatud on bussireisijate ettepanekuid ja osaliselt on taastatud kuni veebruarikuuni kehtinud väljumiste ajad.

Liinid nr 46 ja nr 48
* Osalised väljumiste muudatused on seotud ELRON reisirongide uute sõiduplaanidega.
* Toila ja Voka piirkondadest on taas võimalus iga päev sõita Jõhvist kell 7:32 Tallinna suunal väljuvale ELRON reisirongile.

Liinid nr 50, 51 ja 53
* Liinidel nr 50, 51 ja 53 on ühtlustatud ja osaliselt muudetud väljumiste aegasid Sillamäelt.
* Liini nr 50 väljumine Jõhvi bussijaamast kell 16.00 on reisijate ettepanekul muudetud liiniks nr 51 ja sõidab läbi Voka.

Liin nr 99B
* Alates 01.04.2022 on taas käigus Ida-Viru maakonnaliin nr 99B Aseri - Purtse - Kiviõli väljumistega laupäeviti kell 12.00 Aserist ja kell 13.40 Kiviõlist.
* Liin on käigus talveperioodil 01.09 – 31.05.

ELRON reisirongide sõiduplaanid alates 27.03.2023 

 

Maakonna ühistranspordi korraldusest

Ühistransporti püüame täiustada ja paremaks muuta igapäevaselt koostöös Ida-Viru Ühistranspordikeskusega.

Kuna maakondlik ühistransport on reisijale tasuta ja kogu kulu kannab riik läbi Maanteeameti, on ametil samuti meie koostöös väga suur osakaal.

Ühelt poolt tuleb otstarbekamalt kasutada rahalisi vahendeid ja teiselt poolt tulla vastu reisijate soovidele ning seda kokkulepet saavutada on tihti keeruline.

Kõige suurem ja kaua oodatud muudatus on see, et alates 01.detsembrist on võimalik meie valla elanikul sõita otse ilma ümberistumisteta Ida-Viru Keskhaiglasse Ahtme linnaosas.

Bussiliin nr 101 sõidab sinna igal tööpäeval kuus korda päevas Keskuse peatusest kell 7.15, 8.00, 8.45, 10.30, 13.15 ja 14.15.

Buss peatub kõikides peatustes, osadele väljumistele saab peale istuda juba Savalast ja Graniidist ning hommikusega saab otse Sondast. Bussid liiguvad läbi Ahtme maantee.

Tagasi Keskhaigla peatusest Lüganuse poole on bussi number 100 ja see väljub samuti kuus korda igal tööpäeval - kell 9.05, 11.35, 12.55, 14.15, 15.15 ja 16.15.

Teine suurem täiendus on see, et on loodud 2 uut peatust – AA MÕIS ja PANSIONAADI, kuhu sõidab hommikune nr 101-2 (E-R) kell 8.00 Keskusest ja nr 100 (L,P) kell 7.15 Keskusest ning viib sealsed inimesed tööle.  

Liinil nr 111 viiakse sisse 1 muudatus, väljumine Soonurmest E-R kell 13:00 on toodud 10 minutit varasemaks, kell 12:50, et oleks tagatud ümberistumine Keskuse peatuses liinile nr 101-4 suunaga Keskhaigla.

Sellele liinile on lisatud ka uus peatus ARUVÄLJA, mis asub Kulja küla ja Savala peatuste vahel.

Kõikide bussiplaanidega saab tutvuda www.ivytk.ee/soiduplaanid ja www.peatus.ee ning Lüganuse valla kodulehel ühistranspordi all on viited rongi- ja bussiinfoni.

Ida-Viru Ühistranspordikeskusel on igasugune tagasiside alati teretulnud e-postile info@ivytk.ee

Ida-Viru maakonna sõiduplaanid: https://web.peatus.ee/  ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

www.ivyk.ee

e-post: info@ivyk.ee

telefon +372 503 0201, +372 516 2479.
 

Maakonna bussiliini 100, 100B, 100C, 100D, 101, 102, 103, 104, 117 Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi koondsõiduplaan

Maakonna bussiliini 111, 111A, 111B ja 111C  Savala-Kiviõli koondsõiduplaan

Maakonna bussiliin 99 ja 99L Aseri - Kiviõli

Lääne-Viru maakonna bussiliin  41 Rakvere-Sonda-Rakvere

_________________________________________________________________________________________

Vastavalt Lüganuse Vallavalitsuse 15.12.2015 a korraldusele nr 514  kehtib Ojamaa
külas avalikult kasutataval Rääsa-Ojamaa teel nr 4490012 asuval sillal sõidukitele kogumassiga
üle 8 tonni liikluspiirang.