Oluline info avalike ürituste kohta

Tulenevalt toiduseadusest kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Samuti ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele.

Kontrollid toimuvad ka sel aastal. Oluliste puuduste ilmnemisel nt tõendamata päritoluga toidu ja/või eritemperatuuri mitte tagamisel, loetakse see ohtlikuks ning selline toit eemaldatakse müügilt.

Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

  • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  • ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
  • ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Ürituse korraldajad peaksid olema rohkem teadlikud toiduohutusest ning aitama kaasa ameti kontrollidele, sest ka ürituse korraldajal on oluline vastutus. Juhul kui amet tuvastab kaupleja, kes ei täida nõudeid ning ei kõrvalda enda tooteid müügilt, on ametil õigus kaasata ürituse korraldajat korrarikkumise kõrvaldamiseks. 

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Lisaküsimused: keidi.leppik@pta.agri.ee

Koduleht: https://pta.agri.ee/