Aukodanikud (andmed täiendamisel)      

Vija-Annija Nappa - Aukodaniku nimetus omistati 26.01.2023 (Lüganuse Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku kultuuri- ja haridusellu. Kauaaegne muusikaõpetaja ja koorijuht.

Liivia Lipp - Aukodaniku nimetus omistati 28.04.2016 (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest inimeste tervisesse. Kauaaegne Kiviõli polikliiniku perearst. Kiviõli linnas arstina töötanud 49 aastat.

Urve Kuusmik - Aukodaniku nimetus omistati 28.04 2016 (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku spordi- ja haridusellu. Kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja, töötanud Kiviõli I Keskkoolis 49 aastat.

Enno Vinni  - Aukodaniku nimetus omistati 22.03.2012 (Maidla Vallavolikogu). Silmapaistvate teenete eest Maidla valla arendamisel. Kauaaegne Maidla vallavanem,  vallavolikogu esimees ja vallavolikogu liige.

Maire Eiert - Aukodaniku nimetus omistati 06.03.2008 (Kiviõli Linnavolikogu).
Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridusellu. Kauaaegne Kiviõli I Keskkooli eesti keele õpetaja, Aasta Õpetaja 2005.

Aita Talts – Aukodaniku nimetus omistati 06.03.2008 (Kiviõli Linnavolikogu).
Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridusellu. Kauaaegne Lasteaed Kannike juhataja.  

Aleksander Sinimäe – Aukodaniku nimetus omistati 19.06.2007 (Sonda Vallavolikogu). Silmapaistvate teenete eest kohalikku kultuuri ja fotograafiasse. Looduskaitseseltsi Sonda osakonna asutajaliige, pikaaegne esimees ja fotograaf.

Paul Alasi (26.09.1925-04.03.2023)Aukodaniku nimetus omistati 26.01.2017 (Lüganuse Vallavolikogu). Aktiivse osalemise eest ühiskondlikus tegevuses endise Püssi Linnavolikogu liikmena, Püssi rahvamaja näiteringi juhina ja aktiivse vallakodanikuna.

Johannes Kangro (10.10.1921-12.11.1998) - Aukodaniku nimetus omistati postuumselt 22.03.2012 (Maidla Vallavolikogu). Väljapaistvate teenete eest kodukandi ajaloo jäädvustamisel ning selle tutvustamisel väljaspool valda. Teenekas kodu-uurija ja spordiaktivist.

Ester Vanik (13.03.1932-10.2019). Aukodaniku nimetus omistati 21.06.2012 (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest inimeste tervisesse Kauaaegne SA Kiviõli Tervisekeskus arst.

Nikolai Fedorovitš (11.11.1935 - 30.01.2018). Aukodaniku nimetus omistati 28.09.2009 (Kiviõli Linnavolikogu). Kiviõli Slaavi Seltsi eestvedaja, mitmerahvuselise kultuuri edendaja, volikogu liige.

Rein Kaaret (06.01.1944 - 19.08.2014). Aukodaniku nimetus omistati 06.03.2008 (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest rahva tervisesse. Kauaaegne Kiviõli Haigla peaarst, linnavolikogu liige.

Eberard Vaas (…..- 28.12.2005). Aukodaniku nimetus omistati 01.02.2005 (Kiviõli Linnavolikogu). Kiviõli Keemiakombinaadi direktor.

Inna Malva (09.10.1927- 18.05.1983). Aukodaniku nimetus omistati 24.09.2002 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku kultuuriellu. Kauaaegne Sonda rahvamaja juhataja.

Jaan Aarlaid (23.04.1936- 20.06.2015). Aukodaniku nimetus omistati 03.07.2002 (Sonda Vallavolikogu). Kauaaegne Erra sovhoosi direktor. Esimene Sonda vallavanem ja vallavolikogu esimees.

Linda Narbekov (28.09.1930-13.04.2021). Aukodaniku nimetus omistati 25.04.2000 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridusellu. Sonda kooli direktor ja hiljem õppealajuhataja.

Olav Raie (01.08.1929-16.06.2000). Aukodaniku nimetus omistati ….1999.a (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridus- ja kultuuriellu. Kauaaegne Kiviõli I keskkooli direktor, segakoor Loit juht ja dirigent.

Eino Nurk (19.09.1924-14.01.2009). Aukodaniku nimetus omistati ……1999.a (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku kultuuri- ja haridusellu. Kauaaegne Kiviõli I keskkooli muusikaõpetaja, Segakoor Loit dirigent.

Priit-Andres Pärtna (15.10.1939-28.10.2020). Aukodaniku nimetus omistati …..1999. a (Kiviõli Linnavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku kultuuri- ja haridusellu. Kauaaegne Kiviõli Muusikakooli ja Kiviõli Kunstide Kooli direktor, segakoor Loit dirigent.

Karl Malva (06.01.1922-05.02.2018). Aukodaniku nimetus omistati 14.01.1997 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku kultuuriellu.

Aino Oamer (02.04.1917-12.11.1995). Aukodaniku nimetus omistati postuumselt 16.06.1997 (Sonda Vallavolikogu).

Elmar Hammer (04.02.1912-23.04.1993). Aukodaniku nimetus omistati postuumselt 16.04.1997 (Sonda Vallavolikogu).

Meinhard Laks (14.07.1922-04.03.2008). Aukodaniku nimetus omistati 03.07.1997 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridusellu. Kauaaegne Sonda kooli direktor, õppealajuhataja ja õpetaja. Suurimaks saavutuseks peetakse emakeelepäeva tähistamise ideed.

Semjon Prudõvus (02.02.1920-09.07.2003). Aukodaniku nimetus omistati 03.07.1997 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest rahva tervisesse. Kauaaegne Sonda piirkonna arst.

Aino Olem (07.09.1932-08.12.2009). Aukodaniku nimetus omistati 03.07.1997 (Sonda Vallavolikogu). Märkimisväärse panuse eest kohalikku haridusellu.