Lüganuse valla sotsiaalosakond
Aadress: Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald

 

!!! Seoses väljakuulutatud kriisiolukorraga sotsiaalosakonna töö korraldus

Sotsiaalosakonna igapäevane töö ja teenuste osutamine jätkub telefoni ja e-posti teel. Ametnikud töötavad, kuid inimeste tervise huvides ja otsekontaktide vältimiseks on uksed suletud. Abivajajad ja üksikud eakad, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele, palume võtta ühendust sotsiaalosakonna töötajatega.

Toimetulekutoetuse ja ühekordsete toetuse avaldusi koos dokumentidega saab saata posti, e-posti teel või tuua need vallavalitsusse fuajees olevasse kasti. Toimetulekutoetuste ülekanded tehakse kolmapäeviti ja reedeti.

Koroonaviirusega seonduvate küsimuste korral avati 16. märtsil üleriigiline kriisitelefon 1247

Vastuvõttu vallamajas ei toimu.

 

Ketlin Mõru sotsiaalnõunik

Telefon: 332 1333, 5349 7060 

e-post:  ketlin.moru@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

N    10.00 - 12.00

muul ajal kokkuleppel
 

Eda Tärno sotsiaaltöötaja (toimetulekutoetus, ühekordse sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)

Telefon: 332 5876

e-post: eda.tarno@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

T, K    13.00 - 16.30

N    10.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

 

Anne Kalamäe sotsiaaltöötaja (toimetulekutoetus, ühekordse sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)

Telefon: 332 5876, 5566 0630 

e-post: anne.kalamae@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

T, K    13.00 - 16.30

N    10.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

 

Eve Uueküla sotsiaaltöötaja (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)

Telefon: 332 1335, 5191 7910 

e-post  eve.uuekula@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

N    10.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

Teisipäeviti kella 10.00 - 12.00   vastuvõtt Kiviõli Päevakeskuses (Soo 13)
 

Anne Rembel sotsiaaltöötaja (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)

Telefon:  332 1332, 5400 4808 

e-post: anne.rembel@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E   10.00 - 12.00,  13.00 - 17.00

T   13.00 - 16.30

K  13.00 - 16.30

N   10.00 - 12.00
 

Evely Kajala lastekaitsespetsialist (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud)

Telefon: 332 5877, 5331 0065

e-post:  evely.kajala@lyganuse.ee

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00,13.00 - 17.00

N    10.00 - 12.00

muul ajal kokkuleppel