LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU 1. KOOSSEIS ALATES 21. 10.2017

Keskpuiestee 20, Kiviõli linn

 

Volikogu esimees Enno Vinni      enno.vinni@gmail.com

Volikogu aseesimees Arno Strauch      arnostrauch@hot.ee

Volikogu liikmed: 

   Dmitri Dmitrijev      dmitri.dmitrijev@gmail.com

   Andrea Eiche      volitused peatatud kuni 13.02.2018

   Naima Soppe      naima.soppe@gmail.com

   Mehis Kreisman      mehis.kreisman@gmail.com          

   Marja-Liisa Veiser      marja-liisa.veiser@lyganuse.ee  

   Heidi Uustalu      heidi.uustalu@gmail.com

   Irina Minina      irina.minina@mail.ru

   Jevgeni Korniltsev      jevgeni_korniltsev@yahoo.com

   Vladislav Lazarevitš      v.lazarevits@gmail.com

   Juho Põld      juho.pold@mail.ee     

   Tiit Kuusmik      tiit.kuusmik@gmail.com

   Valeri Dmitrijev      valeri.dmitrijev@gmail.com 

   Eldur Lainjärv      elkarin@elkarin.ee     

   Risto Lindeberg      volitused peatatud kuni13.02.2018

   Evelin Danilov      evelyn.danilov@gmail.com          

   Inna Kalamäe      inna.kalam@gmail.com

   Aleksandr Kozlov      ialeksandrkozlov@gmail.com   

   Anatoli Zõbin      kiviolizybinsport@gmail.com

   Viktor Kaurson      vsuusa@hot.ee

 

OTSUSED

Lüganuse Vallavolikogu 27.10.2017 otsus nr 1 "Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 2 "Aidu karjääri kaevandatud maa korrastamise projekt".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 3 "Häältelugemiskomisjoni moodustamine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 4 "Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 5 "Lüganuse Vallavolikogu liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 6 "Lüganuse vallavanema valimine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 7 "Lüganuse vallavanema töötasu määramine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 8 "Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse määramine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 9 "Hüvitise maksmine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 10 "Hüvitise maksmine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 11 "Hüvitise maksmine".

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsus nr 12 "Hüvitise maksmine".

Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 13 "Lüganuse valla ametiasutuste ümberkorraldamine".

Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 14 "Hüvitise maksmine".

Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 15 "Sonda vallavanema ametist vabastamine".

Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 16 "Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsuse nr 4 muutmine".

Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 17 "Lüganuse Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine".

 

MÄÄRUSED

Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 määrus nr 1 "Lüganuse valla 2017. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine".

Lisa 15.11.2017 määrusele nr 1

Lüganuse valla 2017. aasta IV lisaeelarve seletuskiri

 

PROTOKOLLID

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 1. istungi protokoll

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 2. istungi protokoll

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 3. istungi protokoll