Lüganuse valla osalusega ettevõtted ja MTÜd

Asutamises osalemine:

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu

Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Sihtasutus SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur

Sihtasutus Aidu Veespordikeskus

Mittetulundusühing Lüganuse Loomekastell

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus

 

Liikmelisus:

Aktsiaselts Kiviõli Soojus

Osaühing Järve Biopuhastus

Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Mõisakoolide Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mittetulundusühing Virumaa Rannakalurite Ühing