Lüganuse valla osalusega ettevõtted ja MTÜd

Asutamises osalemine:

MTÜ Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Liit (KROL)

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu

Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Sihtasutus Aidu Veespordikeskus

Mittetulundusühing Lüganuse Loomekastell

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus

 

Liikmelisus:

Aktsiaselts Kiviõli Soojus

Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ (likvideerimisel)

Osaühing Järve Biopuhastus

Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Mõisakoolide Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mittetulundusühing Virumaa Rannakalurite Ühing