« Tagasi

Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha

Lüganuse vallavalitsus võttis tagasi volikogule esitatud valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu, sest vastuolud selles küsimuses on läinud teravaks ning süüdistused ülekohtuseks. Aja mahavõtmine ei tähenda, et reformist on loobutud, kuid tekkinud situatsioon ei luba uue koolivõrgu ehitamisel teha head ja sõbralikku koostööd, mis on nii olulise reformi elluviimisel hädavajalik.

Koolide ümberkorraldamise kava koostades lähtus vallavalitsus arengukavast, mis ütleb, et vallal on arengupotentsiaali, kui toimub avalike teenuste optimaalne korraldamine, sealhulgas haridusvõrgus. On möödapääsmatu, et valla senine haridusvõrk vajab juba lähiajal korrastamist, sest põhihariduse pakkumine viies koolis pole jätkusuutlik.

Kahetsusväärselt on praegune protsess keeratud poliitiliseks ning nii riigikogu liikmed kui erinevad erakonnad on kasutanud solvavaid ja ebaobjektiivseid väljendeid nagu umbkeelne kombinaatkool, aga levitanud ka väärinfot, justkui koolide reformimise taga oleks kellegi isiklik ärihuvi. Need väljaütlemised on solvavad koolidele, õpetajatele, lastele, lapsevanematele, aga ka meie venekeelsele kogukonnale.

Täna on vallavalitsust ja juhtrühma süüdistatud haridusvõrgu ümberkorraldamise protsessiga kiirustamises, ehkki valla arengukava, mis seda küsimust käsitleb, võeti vastu juba 2018. aastal ja pärast seda on kolmel korral selle uuendamiseks korraldatud valdkondlikke kohtumisi ja avalikke arutelusid, kus kõigil on võimalus olnud kaasa mõelda, küsida, rääkida ja ettepanekuid esitada.

Lüganuse vallavalitsus ja haridusvaldkonna ümberkorraldamisega tegelenud juhtrühm kaalus väga põhjalikult ja tõsiselt, kuidas haridusvõrgu korrastamise protsessiga edasi minna ja otsustas täna, et võtab eelnõu tagasi. Vastuolud on läinud nii suureks, et see segab mõistlikku, aga nii hädavajalikku koostööd meie koolivõrgu paremaks muutmisel.

Täname kõiki inimesi ja asutusi, kes on aidanud kaasa mõelda ning saavad aru reformi vajalikkusest. Läheme reformiga edasi, et tagada oma lastele kvaliteetne haridus, õpetajate järelkasv ja vääriline töötasu ka selles olukorras, kus õpilaste arv väheneb.

Ootame teid jätkuvalt kaasa mõtlema, kuidas ehitada Lüganusel üles maailma parim kool!