Riigitee 34 Kiviõli-Varja km 5,017-8,712 lõigu ja Varja ristmiku põhiprojekti koostamine

Transpordiamet on alustanud riigitee 34 Kiviõli-Varja km 5,017-8,712 lõigu ja Varja ristmiku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamist. Lepingupartneriks projekti koostamisel on Selektor Projekt OÜ ning töövõtja projektijuhiks Tarmo Jõe. Hetkel on projekteerimistööd uuringute faasis. Uuringud viib läbi REIB OÜ, kes teostab välitöid septembris-oktoobris. Projektiga seotud uuringute raames (liiklusloendus, geodeetilised ja geotehnilised välitööd) liigub objektil tööga seotud erinevaid spetsialiste. Geodeedid viibivad lühiajaliselt ka maantee lähiala kinnistute piirides. Projektiga kavandatavat ehitustööd tuleb Transpordiamet kohalikele elanikele tutvustama pärast eskiisi valmimist (eeldatavalt oktoobri esimeses pooles). Eskiisi tutvustamise aja ja toimumise koha teatab Vallavalitsus täiendavalt.

Rainer Kuldmaa
Projekteerimise üksuse projektijuht