« Tagasi

Osaühing VKG Kaevandused keskkonnaloa muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Osaühing  VKG Kaevandused (registrikood 10854884, aadress Järveküla tee 14/1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn 30328 Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) 02.12.2022 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse  põlevkivi  kaevandamisest  tekkiva  aheraine  taaskasutamiseks  päikeseelektrijaama alustarindi  ehitamiseks  aadressil  Aheraine  (44901:002:0408),  Aidu  karjääriväli  3 (49801:001:0800),  Aitotsa  (49801:001:0033),  Arukivi  (49801:001:0306),  Arumaa (49801:001:0347),  Arumäe  (49801:001:0307),  Mäetaguse  metskond  33  (49801:001:0363), Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaloa  taotluse  nr  T/KL-1015831  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saate tutvuda  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (kotkas.envir.ee),  menetluse  all  nr  M- 122008.