« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 203 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt Janek Lillemägi esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/05174 Purtse tuulepargi  I osa 33 kV elektrimaakaabelliini ja kiudoptilise sidekaabli rajamiseks Lüganuse vallas, Lüganuse alevikus, Kiviõli tee 1a katastriüksusele 43701:004:0920, Lüganuse alevikus, Külvi katastriüksusele 43701:002:0503, Lüganuse alevikus, Lilleoru katastriüksusele 43701:004:1091, Mustmätta külas, Reinu-Jaani katastriüksusele 43701:004:0941, Mustmätta külas, Peenema katastriüksusele 43701:002:0163, Kopli külas, Margo katastriüksusele 43701:004:0169, Lüganuse alevikus, Londi katastriüksusele 43701:001:0185, Lüganuse alevikus, 13118 Purtse-Lüganuse tee L2 katastriüksusele 43701:001:0114,  Koljala külas, Tuulemaa katastriüksusele 75101:003:0312,  Koljala külas, Tuulevälja katastriüksusele 75101:003:0314, Lüganuse alevikus, Lüganuse tee 48a katastriüksusele 43801:001:0148, Matka külas, Loigupõllu katastriüksusele 44201:001:1027, Matka külas, Muda katastriüksusele 43701:001:0032, Vainu külas, Mardika katastriüksusele  75101:003:0292, Vainu külas, Süda tee T2 katastriüksusele 75101:001:0133, Koljala külas, Südakuusiku katastriüksusele 75101:003:0307, Lüganuse alevikus, Raja katastriüksusele 43701:004:1040, Matka külas, Lüganuse-Matka tee L2 katastriüksusele 43801:001:0466, Matka külas, Purtse-Matka-Erra tee katastriüksusele 43801:001:0404, Vainu külas, Kulbi katastriüksusele 75101:003:0326, Koljala külas, Tuulepesa katastriüksusele 75101:003:0313, Lüganuse alevikus, 34 Kiviõli-Varja tee L2 katastriüksusele 43701:004:0092, Lüganuse alevikus, Männi-Serva katastriüksusele 43701:004:0314, Lüganuse alevikus, Jõekalda katastriüksusele 44201:001:0050, Lüganuse alevikus, Jõekääru katastriüksusele 43801:001:0289, Lüganuse alevikus, Allika-Serva katastriüksusele 43701:004:0309, Lüganuse alevikus, 13171 Lüganuse kalmistu tee katastriüksusele 43701:001:0115,  Lüganuse alevikus, Lüganuse tee 45 katastriüksusele 44201:001:0884, Lüganuse alevikus, Vahe katastriüksusele 43801:001:0293,  Matka külas, Kuuse katastriüksusele 43701:001:0156, Matka külas, Koplipõllu katastriüksusele 43801:001:0336, Matka külas, Jelena katastriüksusele 43701:001:0257, Matka külas, Paadivälja katastriüksusele 43701:001:0237, Kopli külas, Pae katastriüksusele 43701:002:0207,  Mustmätta külas, Maria katastriüksusele 43701:004:0022, Matka külas, Kritiku katastriüksusele 43701:001:0195,  Matka külas, Oruveski katastriüksusele 43701:001:0214, Vainu külas, Sonda metskond 92 katastriüksusele 75101:001:0097, Koljala külas, Kuusiku katastriüksusele 75101:003:0308, Kopli külas, Hallika katastriüksusele 43701:002:0198, Lüganuse alevikus, Lüganuse tee 45a katastriüksusele 44201:001:0518, Lüganuse alevikus, Purtse tee 2 katastriüksusele 43701:001:0228, Vainu külas, Väljaveski katastriüksusele 75101:003:0305, Vainu külas, Veskivälja katastriüksusele 75101:003:0294, Koljala külas, Tuuleveski katastriüksusele 75101:003:0309, Koljala külas, Tuule katastriüksusele 75101:003:0311, Lüganuse alevikus, Kaasiku-Serva katastriüksusele 43701:004:0312, Lüganuse alevikus, Kähriku katastriüksusele 43701:003:1150,  Mustmätta külas, Maaruse katastriüksusele 43701:004:0319, Matka külas, Londi  katastriüksusele 43701:001:0186, Matka küla, Tiigi katastriüksusele 43701:001:0033 Purtse tuulepargi ühendamiseks Püssi alajaamaga.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise arutamiseks ilma avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.