Konkurss planeerimisspetsialisti teenistuskohale

 LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi  

PLANEERIMISSPETSIALISTI

teenistuskohale

Planeerimisspetsialisti teenistuskoha eesmärk on Lüganuse valla planeeringute menetlemise ja  koordineerimise  korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.

Kandidaadilt eeldame erialast kõrgharidust, töökogemust avalikus teenistuses, ehitus- ja keskkonnalase seadusandluse tundmist, projekteerimistarkvara tundmist kõrgemal tasemel, loomingulisust ja innovaatilisust, varasemat ametialast kogemust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel. 

Vallavalitsus pakub  

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/401092022031

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee