« Tagasi

Lüganuse valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 27. septembril 2023

Lüganuse valla üldplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku tulemused, teavitamine avalikust arutelust 27.09.2023 kell 17.00 Kiviõli Kunstide Koolis

Lüganuse Vallavalitsus korraldas ajavahemikul 24.07.2023 kuni 25.08.2023 valla üldplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku. Väljapaneku jooksul laekus ettepanekuid ja seisukohti 26-lt osapoolelt. Suur osa kirjadest sisaldas ettepanekuid seoses tuulealadega, aga oli ka pöördumisi seoses varasema informatsiooni täpsustamisega ning varem käsitlemata teemadel nagu koerapark, väärtuslike maastike piiride muutmine, kinnistute kasutusotstarbe muutmine. Täiendava avalikustamise tingisid olulised muudatused üldplaneeringus seoses tuuleenergia arendamiseks sobivate alade kavandamisega, võrreldes käesoleva aasta jaanuaris-veebruaris avalikustatud lahendusega.

Lüganuse Vallavalitsus kaalus kõiki esitatud ettepanekuid ning asjakohasel juhul viib planeeringulahendusse vastavad täiendused.

Täiendava avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27.09.2023 kell 17.00 Kiviõli linnas Kiviõli Kunstide Kooli saalis aadressil Vabaduse pst 6. Üldplaneering koos kogu menetluskäiguga, sh täiendaval avalikul väljapanekul esitatud kirjalike arvamustega, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, esitatakse pärast täiendavale avalikule arutelule järgnevat täiendamist Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile heakskiidu andmise menetlemiseks.

Täiendaval avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastused neile