« Tagasi

Lüganuse valla Kiviõli linna Välja tee detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 468 algatati Lüganuse vallas Kiviõli linnas Välja tee detailplaneering.

Detailplaneering algatati Välja tee 15 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0360), Välja tee 13 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0362), Välja tee 11 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0361), Välja tee 9 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0363), Välja tee 7 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0364), Välja tee 5 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0365), Välja tee 3 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0366), Välja tee 1 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0368), Välja haljasala (katastriüksuse tunnus 44201:001:0372), Välja tee (katastriüksuse tunnus 44201:001:0371), Välja tee 2 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0370), Välja tee 4 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0367) ja Välja kraav (katastriüksuse tunnus 44201:001:0369) katastriüksustel. Planeeringuala pindala on 6,82 ha (68 236 m2). Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarvete muutmine, täisehitamise mahu muutmine ja hoonete maksimaalse kõrguse muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldus nr 468

Lisa 1