« Tagasi

Konkurss logopeedi ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

LOGOPEEDI

ametikohale

Täistööajaga logopeedi ametikoha eesmärk on eestikeelse kõneravialase töö korraldamine Lüganuse valla koolieelsetes lasteasutustes (sh laste diagnoosimine, kõneravitundide andmine, kõneravialase dokumentatsiooni korrashoid jne) ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine  HEV-laste õppe korralduse valdkonnas.

Logopeedi kandidaadilt ootame erialast kõrgharidust, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmist, koostöövõimet ja suhtlemisoskust, täpsust ja korrektsust.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee märgusõnaga „Logopeedi konkurss"

Kandideerimistähtaeg: 09.04.2020 

Täiendav info telefonil 33 25841,  5340935, e-post: arne.piirimagi@lyganuse.ee