« Tagasi

Konkurss keskkonnanõuniku ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

KESKKONNANÕUNIKU

ametikohale

 

Keskkonnasnõuniku ametikoha eesmärk on Lüganuse valla põhiliste keskkonnaalaste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning järelevalve teostamine, keskkonnaalaste projektide elluviimine, jäätmekäitluse korraldamine, heakorra eest vastutamine ja haljastusega tegelemine (valla üldpildi/ilme kaunistamine).

Keskkonnanõuniku kandidaadilt ootame keskkonnaalast kõrgharidust, erialast töökogemust avalikus teenistuses, loomingulisust ja innovaatilisust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi   kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee

Kandideerimistähtaeg: 09.04.2020 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee