Ohtlikke jäätmete vastuvõtt

Erra ohtlike jäätmete kogumispunkt on avatud:

T, K                 9.00 - 16.00

N, R, L            9.00 - 15.00

Kontaktisik Kairi Kams, tel 58 188 729, e-post: erra.ojkp@lyganuse.ee

Kogumispunkti on võimalik üle anda

1. Õlifiltreid, reostunud materjale, värvi ning lahustijäätmeid.

2. Õlijäätmeid, vedelaid lahusteid ning värvijäätmeid.

3. Reostunud pakendeid.

4. Luminestsentslampe

5. Akusid

6. Ravimijäätmeid

7. Elavhõbedajäätmeid ning kemikaalijäätmeid

8. Patareisid

9. Vanaelektroonikat, külmikuid

10. Eterniiti

Jäätmete üleandmiseks tuleb kogumispunktis esitada isikut tõendav dokument.

 

Romusõidukeid saab viia:

BLRT REFONDA BALTIC OÜ KOHTLA-JÄRVE FILIAAL

Aadress: Ehitajate 120, Kohtla-Järve 30221

Info telefonil +372 337 0737

 

18. novembrist kuni 2. detsembrini tullakse autoromudele tasuta järele

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu ei riku ainult vaatepilti, vaid on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja  Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.

Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 518 8213 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.

Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele, et inimesed oma romusõidukiga tegeleksid ning annaksid selle õigesse kohta käitlemiseks.

Kindlasti ei tohi autoromu omaalgatuslikult lammutada või anda seda üle n-ö. suvalisele inimesele. Autoromu millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke (v.a. kütus) eemaldatakse autoromust selle käitlemise ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.

MTÜ Autolammutuste Liit pöörab omalt poolt tähelepanu veel sellele, et romud hõivavad ära paljud parkimiskohad, mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed oma kasutuses olevaid autosid parkida.

Veel paneb liit südamele, et pahatihti autode kinkimisel/müümisel hangeldajatele, kes lubavad registris asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab too ka kõiksugu trahvide ja muu sellise eest.

Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250 autoromu.