Lüganuse valla hallatavad asutused

Kiviõli I Keskkool
Direktor Anu Vau, tel 337 4060, e-post: kantselei@k1k.ee

Kiviõli Vene Kool
Direktor Jelena Ragni,  sekretär tel 335 7359, e-post: info@kvg.ee

Lüganuse Kool
Direktor Tõnu Lont, tel 332 5860, e-post: kool@lyganuse.edu.ee

Maidla Kool
Direktor Meelike Abroi, telefon: 335 9798, e-post: kool@maidlakool.ee

Sonda Kool
Direktori kohusetäitja Inge Kasesalk, tel 
5341 4111, e-post: sondakool@lyganuse.ee

Kiviõli Kunstide Kool
Direktor Jaanus Põlder, tel 335 7411, 337 4050, e-post: kivikunstkool@gmail.com

Kiviõli linna lasteaed Kannike
Direktori kohusetäitja Kristina Karho, tel 335 9076, 335 7490, e-post: lasteaed@kannike.info

Erra Lasteaed
Direktori kohusetäitja Erika Eskel, tel 335 9045, 5818 8732, e-post: erralasteaed@lyganuse.ee 

Marjakese Lasteaed
Direktor Anu Soosaar, tel 335 3468, 5866 5274, e-post: anu.soosaar@lyganuse.ee

Kiviõli Rahvamaja
Direktor Ülo Kangur, tel 335 7705, 335 7195, e-post: kivioli.rahvamaja@lyganuse.ee

Lüganuse Kultuurikeskus
Juhataja kt Virje Härm, tel 335 3244, 5334 5137, e-post: kultuurikeskus@lyganuse.ee

Sonda Rahvamaja
Juhataja Karmen Kõrts, tel 5818 8731, e-post: karmen.korts@lyganuse.ee

Kiviõli Noortekeskus
Juhataja Egle Kasela, tel 334 0062,e-post: kivioli.noortekeskus@lyganuse.ee

Sonda Noortetuba (Sonda Rahvamaja koosseisus)
Noorsootöötaja Ann Leon, tel 530 14311,  e-post: sonda.noortetuba@lyganuse.ee

Lüganuse Noortemaja
Juhataja Juho Põld, tel 335 6194, e-post: lyganuse.noortemaja@lyganuse.ee

Kiviõli Linnaraamatukogu
Direktor Urve Eskor, tel 335 8513, 335 8526, e-post: kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee

Lüganuse Valla raamatukogu
Direktor Aiki Maalma, tel 332 5866, e-post: raamatukogu@lyganuse.ee

Sonda Raamatukogu
Direktori kohusetäitja Stella Mäitse, tel 5818 8726, e-post: sondaraamatukogu@lyganuse.ee

 

Lüganuse valla struktuuriüksused

Maidla Noortekeskus

Noorsootöötaja Gerri Alamets, telefon: 5342 8507, e-post: gerri.alamets@maidla.ee

Püssi Noortekeskus

Noorsootöötaja Mairo Gorbatšjov, tel 5677 7405, E-post: pyssi.noortekeskus@lyganuse.ee

Sonda Noortetuba (Sonda Rahvamaja koosseisus)

Noorsootöötaja Ann Leon, 53014311, e-post: sonda.noortetuba@lyganuse.ee

Erra noortetuba

Noorsootöötaja Maris Jaanus, tel 5884 5777, e-post: maris.jaanus@lyganuse.ee

Purtse noortetuba

Hiiemäe tee 1-5, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Noorsootöötaja Maris Jaanus , tel 5884 5777, e-post: maris.jaanus@lyganuse.ee

Varja Noortetuba

Noorsootöötaja Triinu Juust, tel 5608 9079, e-post: varja.noortetuba@lyganuse.ee

Kiviõli Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Julia Klein, tel 669 9934, 5302 0641, e-post: paevakeskus@kivioli.ee

Püssi Päevakeskus (supiköök)  

Päevakeskuse töötaja Eevi Anger, tel 5330 5560, e-post: pyssipk@lyganuse.ee

Savala Päevakeskus    

Päevakeskuse töötaja Ruth Leuna, tel 335 4130, e-post: savalapk@lyganuse.ee

Lüganuse Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Eha Tobreluts, tel: 335 6195, e-post: lyganusepk@lyganuse.ee

Sonda Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Heli Lillipuu, tel 335 5268, 528 6807, e-post: sondapk@lyganuse.ee

Purtse Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Ruth Orro, tel 5346 1002, e-post purtsepk@lyganuse.ee

Maidla jõusaal

Raivo Krüüger, e-post: raivo.kryyger@mail.ee

 

Kiviõli staadion

Anton Stilets