« Tagasi

Piirkiiruse vähendamine Rääsa-Ojamaa teel

Seoses Rääsa külas Rääsa-Ojamaa teekatte taastusremondiga paranenud sõiduoludest on tõusnud sõidukiirused asulavälisel teel lubatud sõidukiirusele 90 km/h ligilähedaseks, põhjustades suuremat müra ja tolmu teelt. Lähtudes avalikult kasutatava tee liiklusohutusest ja piirkonnas elavate inimeste huvist tervislikuma elukeskkonna järele on oluline mootorsõidukitele lubatud piirkiiruse  vähendamine.

Lüganuse Vallavalitsus otsustas  02.10. 2019 korraldusega nr 574  vähendada Lüganuse vallas Rääsa külas avalikult kasutataval 4490012 Rääsa-Ojamaa teelõigul km 0,00-0,470 lubatud sõidukiirust 50 kilomeetrit tunnis.