« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Projekteerimistingimused antakse EhSRS § 29 lg 4 alusel Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ja kahe kuuri püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate ilmumisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid aadressil valitsus@lyganuse.ee. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.