« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöötaja teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi  

SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja)

teenistuskohale

Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised tööülesanded:

 • perede nõustamine;
 • korraldab perekondade  toetamist;
 • hindab perekonna toimetulekut vastavalt hindamismeetoditele (lapse heaolu hindamise kolmnurk) ja selgitab välja pere toimetulekuks ressursid;
 • koostab, koostöös pereliikmetega, tegevuskava probleemide lahendamiseks ning jälgib tegevuskava täitmist;
 • õpetab ja arendab pereliikmetele sotsiaalseid oskusi ning suurendab iseseisvat toimetulekuvõimet;
 • teostab ennetustööd.

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus või selle omandamine;
 • alusteadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • kogemus laste ja peredega töötamisel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustiku tööst;
 • hea meeskonnatööoskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • avatus koostööks, väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, heatahtlikkus, empaatiavõime, algatus- ja vastutusvõime, otsustussuutlikkus;
 • kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus;
 • suutlikkus töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, hea pingetaluvus ja paindlikkus muudatustele tööülesannetes ja –tingimustes.

Vallavalitsus pakub:

 • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022030
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendkoolitusi (sh töönõustamise võimalus);
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas.

Kui oled elurõõmus, valmis väljakutseteks laste ja peredega töötamisel, Sa ei pelga töös ettetulevaid raskusi, siis oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.

Lisateave e-posti aadress: valitsus@lyganuse.ee

Lisainfo tel 33 21 320

https://www.lyganuse.ee/vabad-ametikohad