« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus asub koos partneritega parendama maakonnaülest kergteede võrgustikku

Riigi Tugiteenuste Keskus võttis 19. septembril 2022. vastu rahastusotsuse meie maakonna kõikide omavalitsuste ühisprojekt „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" rahastamiseks.  

Projekt tugineb Ida-Viru maakonna arengustrateegiale ja selle ühisprojekti eestvedaja on Lüganuse Vallavalitsus. Partnerid on Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva Linnavalitsused, Jõhvi, Toila ja Alutaguse Vallavalitsused. Projekti eesmärk on Ida-Virumaal säästva piirkondliku transpordi arendamine ja kiire ning mugava inimeste liikumise tagamine maakonnaülese kergteede võrgustiku abil.

Soov ja vajadus kergteede võrgustiku välja ehitamiseks on kõikidel valla- ja linnavalitsustel olemas, tihti ei jätku selleks oma rahalisi vahendeid. Sellest kitsaskohast üle saamiseks tulebki meil võrgustikku planeerida väga targalt ja põhjendatult ning koos otsida rahastusallikaid. On väga mõistlik teha seda omavalitsustega koos ning tulevikuski võib osutuda väga otstarbekaks koos naaberomavalitsustega sarnaseid uusi projekte teha ja ellu viia.

Toetust antakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest, riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest ning selle summa on 309 500.-  eurot. Partnerid panustavad võrdselt 104 000.- euro suuruse omaosaluse.  

Projekti ajakava kohaselt valmivad teede võrgustiku kava ja osade puuduvate ühenduslõikude ehitusprojektid või detailplaneeringud 2023.aasta oktoobrikuus.

Anu Horn, lepinguline projektijuht