« Tagasi

Lüganuse valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad https://www.lyganuse.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine.  Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda  Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn), Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla), Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik) lahtiolekuaegadel. 

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 04.04.2023 kell 18.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla), 05.04.2023 kell 12.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja 05.04.2023 kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik). Kiviõli Kunstide Koolis toimuval arutelul on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna. Link osalemiseks lisatakse valla veebilehele eeltoodud aadressile hiljemalt päev enne arutelu toimumist.