« Tagasi

Korraldatud jäätmevedu Kiviõli linnas

Alates 17.12.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga.

Üldinfo

  • Jäätmeveo periood: 17.12.2020 – 31.01.2024
  • Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad jäätmed, suurjäätmed
  • Mahutite paigaldamine tasuta kuni 31.01.2021
  • Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/leping
  • Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/klienditugi

E-post info@ragnsells.ee, infotelefon 60 60 439

Lepingu sõlmimine

Teavitusega koos saadame Teile kahes eksemplaris kliendilepingu ja selle juurde kuuluva korraldatud jäätmeveo lepingu lisa. Palun kontrollige sellel olevaid andmeid, vajadusel uuendage need.

Konteineri saamine

Rentides või ostes Ragn-Sellsilt konteineri, teostame konteineri kohale toomise tasuta kuni 31.01.2021. Rendikonteineri äraviimine korraldatud jäätmeveo perioodi lõpus ühe kuu jooksul on samuti tasuta, millele võib lisanduda sõltuvalt konteineri seisukorrast konteineri pesemise hind. Muul ajal on konteineri paigaldamine, vahetamine ja äratoomine tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Miinimumpakett

Olmejäätmete minimaalne veosagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel üks kord 12 nädala jooksul.

Paberi ja kartongi jäätmete minimaalne veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete minimaalne veosagedus on üks kord 14 päeva jooksul. NB! Biolagunevate jäätmete vedu käivitub 2021.a. ja kõiki hõlmatud jäätmevaldajaid teavitame varemalt.

Vabastuse saamine

Vabastusi või ühismahuti kasutamise nõusolekuid saab anda ainult kohalik omavalitsus. Vabastuse saamiseks pöörduge omavalitsuse poole.

Lüganuse Vallavalitsus – Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli linn; tel 332 1339, e-post merlin.kont@lyganuse.ee

Millal toimuvad tühjendused

Veograafiku leiate saadetud teavituses. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.

Tooge mahuti tee äärde

Palume mahuti välja tänava äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks.

Kuni 1100L käsitsi teisaldatavad mahutid võivad asetseda kuni 5 meetrit jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on Vedajal õigus küsida teenustasu.

Suurematele kui 1100L mahutitele peab olema tagatud vahetu ligipääs.

Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.

 

Ragn-Sells AS