« Tagasi

Kiviõli Vene Kool kuulutab välja konkursi

Venekeelse põhikoolina töötav Kiviõli Vene Kool

ootab oma meeskonda

  • kunstiõpetajat                                  0,25 ametikohta
  • käsitöö- ja kodundusõpetajat         0,75 ametikohta

Nõutav:

  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3 , 22. augustist 2013.
  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2.                                                                                                                                                                                                                              

Kasuks tulevad õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. novembriks 2019. a digiallkirjastatult e-posti aadressile: info@kvg.ee.

Tööleasumine esimesel võimalusel.

Lisainfo: Tel 5693 4089, e-post info@kvg.ee