« Tagasi

Ida-Viru maakonna energia- ja kliimakava avalikustamine

Maakonna energia-ja kliimakava on koostatud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ning kohalike omavalitsuste koostöös aastatel 2022-2023.

Maakonna energia- ja kliimakava määratleb üldised arengusuunad kliimamuutustega kohanemiseks ja kliimaneutraalsuse poole liikumisel ning kava lisas on toodud kohalike omavalitsuste planeeritud tegevused kava ellu viimisel.

Lüganuse Vallavolikogu kinnitab Ida-Viru maakonna energia- ja kliimakava 30.11.2023 istungil.