« Tagasi

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude menetlemine

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude II lugemine toimub Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2023 istungil.

eelnõude avalik väljapanek toimub 25.09.2023 kuni 08.10.2023 Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee

Arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 9. oktoobrini kella 16.00-ni Lüganuse vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Ettepanekud tuleb esitada kujul :

  • muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  • muudatusettepaneku põhjendus;
  • olemasoleva arengukava tekst või väljavõte tabelist;
  • välja pakutav muudetud arengukava tekst või väljavõte tabelist.

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalik arutelu toimub 12. oktoobril 2023 algusega kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald. 

Lisadokumendid: https://www.lyganuse.ee/et/arengukava5