« Tagasi

Ida-Virumaal algab eestikeelsele õppele ülemineku toetuseks keelte teema-aasta

Ida-Viru Haridusklaster algatab keelte teema-aasta, mis keskendub maakonnas erinevate keelte oskamise vajadusele. Senine füüsika teema-aasta annab teatepulga keelevaldkonnale üle neljapäeval, 19. jaanuaril kell 15 Jõhvi Gümnaasiumis.

 Ida-Viru Haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul on keelte teema-aasta käivitamise eesmärk anda hoogu juurde eestikeelsele õppele üleminekule. „Toome aasta vältel kokku erineva emakeelega haridustöötajad ainevaldkondade kaupa, et nad saaksid üksteiselt õppida ja innustust," ütles Eiert. „Kavas on mitmesugused sündmused õpilastele, et nad mõistaksid paremini keeleõppe vajalikkust ning kuidas keelteoskus võib avardada nende maailma."

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Ingar Dubolazov ütles, et Ida-Viru Haridusklastri algatus on kiiduväärne, kuna eestikeelsele õppele üleminekul on oma ülesanded lisaks riigile ka omavalitsustel ja koolidel. „Riigi tegevuskava näeb ette nõustamise ja toe õppe kvaliteedi tugevdamiseks, metoodiliste materjalide väljatöötamise, õpetajakoolituse, täiend- ja ümberõppe mahu kasvu, palgalisa Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele, järelevalve," rääkis Dubolazov. „Kuna vajadused ja võimalused on üle Eesti erinevad, saavad parimad lahendused piirkonna või konkreetse õppeasutuse jaoks sündida kohapeal."

Peatselt käivitub Ida-Virumaal projekt „Ilus eesti keel vene õppekeelega koolidesse", milles osaleb maakonna kaheksa vene õppekeelega kooli. Koos kaardistatakse eestikeelse keskkonna loomise võimalused koolides ning kaasatakse partnerkoole Tartust ja Tallinnast. Projekti tegevusi rahastab Briti Nõukogu.

Keelte teema-aasta osa on ka eesti keele mainekujundajate tunnustamine Virumaa Eesti Hariduse Seltsi eestvedamisel. Eesti keele õpetajaid, eesti keeles õpetavaid aineõpetajaid ja keelesõpru saab esitada nominentideks kuni 12. veebruarini.

Füüsika teema-aastat tähistati Ida-Virumaa alates 2021. aastast. Selle ajaga loodi maakonnas haridusastmete ülene loodusteaduste ainesektsioon, mis tõi kokku loodusainete õpetajad ja korraldas ka õpilasvõistlusi. Loodusteaduste ainesektsiooni juht Riina Vaht märkis, et õpilased said osaleda Goldbergi masina ehitamise võistlusel, Füüsika rallil ja Arukate Õpilaste Akadeemias. „Füüsika teema-aasta on loodusteaduste tegemistele tuule tiibadesse puhunud ja nüüd on aeg teatepulk üle anda, et ka keelevaldkonna õpetajad ühendaksid oma jõud," ütles Vaht ja lisas, et loodusteaduste ainesektsioon panustab keelte teema-aastasse valdkonnapõhise keelekohviku korraldamisega.

Esimene keelekohvik toimub 19. jaanuaril kell 15 Jõhvi Gümnaasiumis ning sinna on oodatud erineva emakeelega loodusainete õpetajad üle Ida-Virumaa.