« Tagasi

Lüganuse Vallavolikogu istung 24.11.2022

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 24.11.2022 kell 17.00 Lüganuse vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20, Kiviõli)
Päevakord:

 1. Arvamuse andmine Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõule
 2. Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 3. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse korralduse „Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Uljaste uuringuruumis" eelnõu kohta
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Kiviõli Kunstide Kooli õppemaks)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr)
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Maidla Kooli põhimäärus)
 8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
 10. Kiviõli linnas asuva Viru tn 7 ja 9 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 11. Pöördumine Nõukogude sõjamonumentide teisaldamiseks ja võimalike inimsäilmete ümbermatmiseks Lüganuse vallas