« Tagasi

Konkurss maaspetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

MAASPETSIALISTI

teenistuskohale

Maaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla üldsuse huvisid arvestava maakorralduse tagamine, ning maade maksustamisega, hindamisega ja registripidamisega seonduv asjaajamine.

Maaspetsialisti kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded on:

 • vähemalt kutseharidus ja 2-aastane erialane töökogemus;
 • maakorraldust reguleeriva seadusandluse põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ning teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis; 
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kõnes ja kirjas, ametialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • koostööoskus ja hea suhtlemisoskus.

Vallavalitsus pakub:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi  kuuluvat palkahttps://www.riigiteataja.ee/akt/401092022031 

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Kandideerimistähtaeg: 25.11.2022. 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee

https://www.lyganuse.ee/et/vabad-ametikohad