« Tagasi

Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine" kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 12.10.2022 käskkirjaga nr 186 Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine".

Teemaplaneeringuga leiti Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristule asukoht, mis on edaspidi alus taristu ehitamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisele. Teemaplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneeringuga planeeriti kehtiva Ida-Viru maakonnaplaneeringu peatükis 4.5 „Põlevkivi kaevandamisega seotud taristu" kavandatut.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu (lintkonveier) on kavandatud Alutaguse valla Võrnu küla ja Lüganuse valla Ojamaa, Rebu ja Rääsa külade territooriumitele.

Käskkiri koos teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kättesaadavad Rahandusministeeriumi maakonnaplaneeringute veebilehel: https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/ida-virumaa.