« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse teade

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing Kaurits (registrikood 10451072; aadress Harju
maakond, Kose vald, Saula küla, Kauri, 75117; edaspidi taotleja) 24.08.2022 esitasitud
keskkonnaloa taotluse, millega taodeltakse luba, Erra jõe jääkreostuse ohutustamise II ja III
etapi tööde raames Kiviõli kraavi ehk Tõrvakraavi (VEE1070205) ning Erra jõe (VEE1070200),
kaldailt ja sängist saastunud muda ja pinnase ning tahkestunud õlijäätmete likvideerimiseks.

 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide
„Keskkonnaload"_ „Keskkonnalubade ja taotluste menetlused" alt menetluses nr M-121087
dokumentidena nr DM-M-121087-2.