« Tagasi

Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 531 kehtestati Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu valla üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 2531 m2. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kaheks jagamine ning hoonestamata osale tingimuste määramine elumaja ja sauna ehitamiseks koos nende juurde kuuluvate kommunikatsioonidega.  Detailplaneeringu elluviimisel ei esine majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale