« Tagasi

Lüganuse valla teede talihooldusest

Liiklejatel tuleb arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadiost ilmateateid. Ohutut liiklemist!
Teede talihooldust kordineerib Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja kohusetäitja Kristel Kütt, tel 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee.
Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud 11 piirkonnaks.
Talihoolduse piirkonnad kaardil https://arcg.is/05yTK10.

I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova, Aa küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
II piirkond – Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
IV piirkoond - Purtse, Liimala küla. Lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;
VIII piirkond -  Püssi linn. Lumetõrjetöid teostab Titol Forest OÜ;
XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid teostab Osaühing Kiviõli Vesi.
I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee.

V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
VI piirkond - Aruvälja, Arupäälse, Ojamaa, Rääsa, Oandu, Piilse küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
VII piirkond - Küttejõu, Maidla, Savala, Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle Lipp,  tel 520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.

IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;
X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik, lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja kt Kristel Kütt,tel 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee .