« Tagasi

Puurimistööd Lüganuse vallas

Hea vallaelanik
 

Ajavahemikel 05.08 – 24.08 ja 05.10 - 19.10   toimuvad Lüganuse vallas puurimistööd, mille tellijaks on Eesti Geoloogiateenistus ja läbiviijaks OÜ Inseneribüroo STEIGER. Uuringuruumid asuvad Kuresoo, Variunurme ja Lümatu lähistel asuvatel riigile kuuluvatel katastriüksustel. Puurimistööde alad on valitud selliselt, et need jääksid majapidamistest võimalikult kaugele. Kavandatavate puuraukude GA002, GA006, PH007 ja PH008 asukohad leiab veebikaardilt aadressil
https://gis.egt.ee/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=dcc24002868a47cea6920339d0f39116

Eesti Geoloogiateenistus on riigiasutus, kelle üheks ülesandeks on üldgeoloogiliste uurimistööde teostamine. Need puurimistööd on üks osa Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbiviidavatest Eesti maavarade uuringutest. Puurimistööde eesmärk on saada puursüdamikud graptolliitargilliidi ja fosforiidi omaduste ja nendes sisalduvate keemiliste elementide uuringuks. Uurimissügavus on Kuresoos 40 m, Varinurmes 43 m ja Lümatus ca 88-98 m. Puurimistööd kestavad madalamate puuraukude puhul orienteeruvalt 3-5 päeva, sügavamate puuraukude puhul 6-8 päeva. Peale tööde lõppu uuringualad korrastatakse ja puuraugud suletakse v.a. Kuresoosse puuritav GA002, mida on edaspidi kavas kasutada põhjavee seireks.

Täname ette mõistva suhtumise eest. Täiendavat infot uuringute kohta leiate meie kodulehelt www.egt.ee <http://www.egt.ee> . Küsimuste korral saate pöörduda Tiit Kaasiku poole telefonil 5190 8839.

Eesti Geoloogiateenistus

Teatele lisatud Ago Gaškovi intervjuu