« Tagasi

Pinnasepuhastuse OÜ keskkonnaloa taotlus vee erikasutuseks

Aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636) esitas 18.03.2020 Keskkonnaametile Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194) nimelt keskkonnaloa taotluse Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise projekti raames Kohtla jõe lõigu (lõik 7) jääkreostuse ohutustamistöödeks

Pinnasepuhastuse OÜ taotleb tähtajalist vee erikasutusluba Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Lüganuse alevikus asuva Kohtla jõe lõigu (lõik 7) jääkreostuse ohutustamistööde läbiviimiseks. Töid tehakse tööprojekti „Purtse jõe, Kohtla jõe ja Fenoolisoo jääkreostuse ohutustamine. XI Etapp (Kohtla jõgi lõik 8.2)" (Kobras AS töö nr 2019-247) järgi.

Kohtla jõe lõigu 7 pikkus on ca 1278 m ning hinnanguline reostunud pinnase maht jõelõigul on 6300 m3. Lisaks on Pargi tn 56, 58 ja 60 katastriüksuse aladel reostunud pinnase maht ligikaudu 3050 m3.

Reostunud pinnase ohutustamisel kasutatakse väljakaeve meetodit. Esmalt eraldatakse vooluvesi reostunud voolusängist ning seejärel on võimalik reostunud pinnas välja kaevata, nõrutada ja ära vedada.

Jääkreostuse likvideerimistööde võimaldamiseks on ette nähtud Kohtla jõgi lõigu esimeses osas suunata jõega paralleelselt kulgevasse ajutisse möödavoolukraavi ning lõigu keskpaigas juhtida vesi ajutise kraavi abil tööde tegemise perioodiks Purtse jõkke läbi Püssi jaama tee nr 13178 (X: 6585208; Y: 673198). Seeläbi tagatakse jääkreostuse likvideerimiseks vajalikud tingimused praeguse töölõigu keskosast kuni Kohtla jõe suudmeni täiendavaid möödavoolukraave rajamata. Ajutise möödavoolu koondtrassi pikkus on 1,37 km. Vee ümberjuhtimiseks suunatakse vesi möödavoolukraavi pinnaspaisude abil.

Ligikaudu 1278 m pikkune Kohtla jõe jääkreostuse ohutustamistööde vee erikasutuse lõik 7 algab Alajaama tee (nr 4370044) juures (kü tunnus 43801:001:0460, koordinaadid: X=6584715, Y=673867) ning lõppeb ca 340 m enne Kiviõli teed (koordinaadid: X=6585546, Y=673344).

Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS) registreeritud ja kättesaadav 18.03.2020 nr DM-108954-1 all.