« Tagasi

Lüganuse vald vabastab lapsevanemad eriolukorra perioodil õppetasust

Lüganuse vald otsustas alates 16. märtsist kuni eriolukorra esialgse tähtaja 1. maini vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Lüganuse valla lasteaedades ja Kiviõli Kunstide Koolis.

Riigis väljakuulutatud eriolukorrast tingituna on Lüganuse Vallavalitsus soovitanud valla lapsevanematel võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua. Kogutud andmed näitavad, et laste arv lasteaedades on tunduvalt vähenenud.

Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, on Lüganuse vald otsustanud lasteaia osalustasu mitte nõuda. Käesolev otsus puudutab kõiki lapsi, nii neid, kes käivad lasteaias, kui ka neid, kes kohal ei käi.

Arvestades, et eriolukorras on koolide tavapärane õppetöö viidud üle kaug- ja koduõppe vormile, siis ka Kiviõli Kunstide Koolis ei toimu õppetööd ning lapsevanemad on samuti eriolukorra perioodil õppetasust vabastatud.