« Tagasi

Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta vee erikasutuseks

Keskkonnaamet teatab, et INGLI TALU (registrikood 10267939, aadress: Ingli, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43302) esitas 11.11.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Purtse külas asuvast puurkaevust nr 2225 põhjaveevõtuks rohkem kui 10 m3 ööpäevas kuni 31.12.2025. Taotlus on registreeritud ja kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemiss  KOTKAS 11.11.2020 kirja nr DM-112241-1 all.