« Tagasi

Arvamuse küsimine keskkonnaloa nr L.VV/328445 muutmise taotluse kohta

Keskkonnaame teatab,  et  võttis  menetlusse  Osaühingu  JÄRVE  BIOPUHASTUS  (registrikood  10854476, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 3, 41533; edaspidi vee erikasutaja)  25.09.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/328445 muutmise taotluse.

Keskkonnaloa  muutmise  taotlus  nr T-KL/1005161 on  kättesaadav  menetluse  nr  M-111678  all keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).