« Tagasi

Algab Purtse jõe valgala puhastustööde viimane etapp

Keskkonnaministeeriumi pressiteade
7. juuni 2022

Eesti suurim ja neli aastat kestnud jääkreostuse likvideerimise projekt on jõudnud viimasesse järku. Nõukogudeaegse põlevkivitööstuse jäägid on Purtse ja Kohtla jõgedest välja kaevatud ja juunis algab reostunud pinnase äravedu.

Keskkonnaministeeriumi projektijuhi Raimo Jaaksoo sõnul on Purtse jõe valgala puhastamine olnud unikaalne objekt, seda isegi maailma mastaabis. "Meil polnud võtta kogemust varasematest praktikatest ei meilt ega mujalt riikidest, kuidas voolavast veekogust niivõrd mahukat reostust eemaldada. Projekti ainulaadsusest hoolimata toimusid puhastustööd vastavalt ajakavale. Tänaseks on puhastatud Purtse jõe enimreostunud lõik, mis paikneb Püssi paisu ja Lohkuse paisu vahelisel lõigul, ning Kohtla jõgi koos Vahtsepa kraaviga" rääkis Jaaksoo.

2018. aastal alguse saanud puhastustööde eesmärk on kõrvaldada jääkreostuskolletest tulenev negatiivne mõju keskkonnale ning tagada jõgede piirkonna inimestele ohutu ja elusloodusele soodne keskkond.

"Puhastatud jõesängid on loodus väga hästi omaks võtnud, juba möödunud aastal tärkas kallastel taimestik ning sel suvel loodame pervedel näha veelgi rikkalikumat elusloodust. Uutesse jõesängidesse on tehtud lookekohad ja tehiskärestikud, mis on loonud kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused. Sel suvel rajatakse kalade elutingimuste parandamiseks veel täiendavaid kudealasid," kirjeldas tehtut Keskkonnaministeeriumi projektijuht.

Sel suvel algab projekti viimane etapp, mille käigus veetakse Püssi alajaama juures eeltöötlusplatsil tahenenud pinnas lõppkäitlemisele Viru Keemia Grupp poolkoksi prügilassse. Projekti tööd lõpetatakse käesoleva aasta lõpuks.

Jaaksoo sõnul on projekti puhastustöödega püsitud hästi graafikus, arvestades ka asjaolusid, et tööde käigus ilmnes kohalike inimeste elu parendamise eesmärgil vajadus tegutseda ka teisiti ja teha projekti muudatusi, kui algne plaan ette nägi. "Näiteks said Roodul uue jõesängi rajamisega senini vett täis keldrid kuivaks. Esialgsest tööde nimekirjast väljas olnud Lüganuse tiik sai tööde käigus õlireostusest puhtaks ja korrastasime kaldad. Vahtsepa kraavi juures varasemalt soist maad saab nüüd tänu projekti väikestele muudatuselt kasutada ka põllumajandusmaana," loetles Jaaksoo projekti täiendusi, mis on sündinud koostöös kohalike elanikega.

Mastaapne puhastustööde projekt põrkus käesoleva aasta alguses tagasilöögiga, kui selgus, et projekti hanketingimustesse sisse kirjutatud reostunud pinnase termilise töötlemisega ei saa tööde teostaja hakkama. Põhjuseks on Hollandi muutunud keskkonnapoliitika ning tugevalt kallinenud meretransport ja termotöötluseks kasutatav kütus. 

Kuna projekti eelarve koosneb eurorahast, millel kasutamiseks on kindel tähtaeg, pidi Keskkonnaministeerium tellijana leppima reostunud pinnase vedamisega jäätmehoidlasse. Reostunud pinnase äravedaja leidmiseks kuulutas ministeerium märtsis välja riigihanke, millele saatsid pakkumuse neli ettevõttet. Äravedajaks valiti ligi 20aastase kogemusega ehitusfirma Terasteenus OÜ, kel on tööde teostamiseks aega 1. detsembrini.

Jääkreostuse likvideerimise projekti käigus on puhastatud 10,4 kilomeetri ulatuses vana jõesängi ja rajatud on 7 kilomeetri ulatuses uut jõesängi. Jõgedest on välja kaevatud ligi 9000 kalluritäit reostunud pinnast. Tööde elluviimiseks rajati 13 km ulatuses vajalikke teid.  Lisaks on ohutuks muudetud oluline osa 14 hektari suurusest fenoolisoo alast, mis saab täielikult ohustatud 2022. aasta lõpuks.

2018. aastal alguse saanud puhastustööd kestavad käesoleva aasta lõpuni. Projekti rahastavad ühiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Eesti riik Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja riigieelarve kaudu.

FOTOD Purtse jõe valgala puhastustöödest: https://bit.ly/3x37wRx