Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Erra ohtlike jäätmete kogumispunkt on avatud:

T, K                 9.00 - 16.00

N, R, L            9.00 - 15.00

Kontaktisik Sirje Kõrts, tel 58 188 729, e-post: erra.ojkp@lyganuse.ee

Kogumispunkti on võimalik üle anda

1. Õlifiltreid, reostunud materjale, värvi ning lahustijäätmeid.

2. Õlijäätmeid, vedelaid lahusteid ning värvijäätmeid.

3. Reostunud pakendeid.

4. Luminestsentslampe

5. Akusid

6. Ravimijäätmeid

7. Elavhõbedajäätmeid ning kemikaalijäätmeid

8. Patareisid

9. Vanaelektroonikat, külmikuid

10. Eterniiti

Jäätmete üleandmiseks tuleb kogumispunktis esitada isikut tõendav dokument.

 

Romusõidukeid saab viia:

BLRT REFONDA BALTIC OÜ KOHTLA-JÄRVE FILIAAL

Aadress: Ehitajate 120, Kohtla-Järve 30221

Info telefonil +372 337 0737