Teede talihooldus 2019-2022

Teede talihooldust kordineerib Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja Peeter Ilves,

tel 524 4204, e-post: peeter.ilves@lyganuse.ee

Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud 11 piirkonnaks.

I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova, Aa küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

II piirkond – Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

IV piirkoond - Purtse, Liimala küla. Lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;

VIII piirkond -  Püssi linn. Lumetõrjetöid teostab Titol Forest OÜ;

XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid teostab Osaühing Kiviõli Vesi.

I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee.

 

V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

VI piirkond - Aruvälja, Arupäälse, Ojamaa, Rääsa, Oandu, Piilse küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

VII piirkond - Küttejõu, Maidla, Savala, Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.

V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle Lipp,  tel 520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.

 

IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;

X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik, lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.

IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Aivo Hannus, tel 5553 7224, e-post: aivo.hannus@lyganuse.ee.

Soovitame liiklejatel arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadiost ilmateateid.

Ohutut liiklemist!