Eriplaneeringud

Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lüganuse Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 133 korraldatakse avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine".

Taotletava KOV EP eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise jaoks parima võimaliku asukoha valiku tegemine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine. Asukoha valimisel võetakse arvesse VKG õlitehase lähedust (Keemia vkt 12j, Kohtla-Järve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;

eeldatav kogumaht on 100 miljonit tonni;

asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;

prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.

 

Lisa 1 Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lisa 2 Planeeringuala joonis

     

Lisa 3 Kavandatava prügila üldinfo, planeeringuala ja –protsess

Lisa 4 Keskkonna- ja maaelukomisjoni koosoleku protokoll